طیف سنجی


خدمات آنالیز طیف سنجی

نگاهی گذرا به تاریخچه ی طیف سنجی ، لزوم ارئه خدمات آن را آشکار می سازد. شرکت تمادکالا به صورت گسترده و کاملا حرفه ای آماده ارائه خدمات به مشتریان خود می باشد.

از نظر تاریخی اصطلاح طیف سنجی به شاخه ای از علوم اشاره دارد که نور یا تابش مرئی را به طول موج های تشکیل دهنده آن تفکیک می کند و طیف های تولید شده را برای مطالعات نظری ساختار ماده، یا برای تجزیه کمی و کیفی آن به کار می گیرد. با این حال، با گذشت زمان معنای طیف سنجی گسترده تر شد و بدین ترتیب نه تنها استفاده از نور، بلکه استفاده از سایر انواع تابش های الکترومغناطیسی را نیز در برگرفت.

اساس روش های طیف سنجی نوری، بر برانگیختگی اتم و رابطه آن با جذب یا نشر پرتو الکترومغناطیس استوار است. زمانی که الکترون های مدار ظرفیت، به تراز بالاتر انرژی، اتم برانگیخته می شود و در هنگام برگشت به حالت ابتدایی، از خود انرژی نورانی تابش می کنند که طول موج آن در گستره امواج فرابنفش یا مرئی است. این نشر یا جذب پرتو که ناشی از تغییر انرژی ترازهای بیرونی اتم است، برای هر اتم مقدار مشخصی است بنابراین می توان با مطالعه طیف مربوط به این جذب یافته های اسپکتروسکوپی بوسیله یک طیف نشر نمایش داده می شوند، که براساس یک تابعی از طول موج یا فرکانس می باشند. دسته بندی در این حوزه براساس نوع انرژی تابشی، ماهیت فعل و انفعال و نوع مواد می باشد.

انواع آنالیز طیف سنجی

طیف سنجی دارای انواع متفاوتی می باشد که هر کدام از آنها برای کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.

درخواست خدمات آنالیز طیف سنجی

تمامی خدمات ذکر شده، در تمادکالا توسط دستگاه های مدرن و کارشناسان مجرب انجام می شود. همچنین تحلیل و تفسیر آنالیز ها و ارائه مشاوره رایگان در خصوص انجام آنالیز از دیگر خدمات تمادکالا می باشد. در صورت نیاز می توانید از راهنمای درخواست خدمات تخصصی آنالیز استفاده نمایید.

تمادکالا تا پایان مسیر با شماست

مشخصات دستگاه های آماده ارائه خدمات

دیگران این آنالیزها را هم استفاده نموده اند
برخی از مشتریان تمادکالا