آنالیز UV-VIS


آنالیز طیف سنجی مرئی – فرابنفش UV-VIS

فروشگاه اینترنتی تمادکالا  ارائه کننده خدمات تخصصی آنالیز می باشد ؛ این خدمات در تمادکالا در صورت نیاز همراه با تحلیل آنالیز ارائه می شود. همچنین اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید می توانید از مشاوره رایگان آنالیز تمادکالا استفاده کنید. یکی از خدمات آنالیز، آنالیز UV-VIS می باشد. شما می توانید از با براورد قیمت آنالیز UV-VIS از خدمات تخصصی آنالیز استفاده کنید.

آنالیز UV-VIS چیست

معرفی آنالیز UV-VIS

آنالیز UV-VIS چیست؟

جذب امواج الکترومغناطیسی فرآیندی است که در آن یک ماده به طور گزینشی، انرژی فرکانس های خاصی را جذب نموده و در نتیجه پرتو تابشی اولیه را تضعیف می‌کند. طیف سنجی فرابنفش و مرئی، جذب تابش الکترومغناطیسی توسط ماده در ناحیه فرابنفش / مرئی است. طیف سنجی فرابنفش و مرئی، امکان مشخصه یابی‌های کمی را به صورت دقیق و تکرار پذیر فراهم می‌کند.

با استفاده از مدهای عملکردی این دستگاه، می­توان موارد زیر را برای آنالیزهای کمی بررسی کرد:

 • بررسی خواص جذبی و عبوری یک ماده در یک بازه طول موجی
 • بررسی تغییرات جذب و عبور در یک طول موج مشخص در یک بازه زمانی
 • بررسی میزان جذب در چند طول موج مشخص
 • اندازه گیری گاف انرژی
 • شناسایی کیفی و کمی یک یا چند گونه خاص در یک مخلوط
 • اندازه گیری غلظت محلول

سه نوع کلی از انتقالات الکترونی باعث جذب در طیف سنجی فزابنفش / مرئی آنالیز UV-VIS هستند. این انتقالات در سه دسته از ترکیبات دیده می‌شود:

 1. جذب توسط مولکول‌های آلی
 2. جذب توسط گونه‌های معدنی
 3. جذب توسط کمپلکس‌های انتقال بار

قیمت آنالیز UV-VISدر آنالیز UV-VIS دسته اول، جذب‌های مربوط به انتقالات الکترونی الکترون‌های موجود در اوربیتال‌های غیر پیوندی، اوربیتال پیوندی و اوربیتال پای است. اینگونه انتقالات بیشتر در مولکول‌های آلی انجام می‌شوند. به طور کلی دو نوع الکترون مسئول جذب فرابنفش / مرئی در مولکول‌های آلی هستند. الکترون‌های پیوندی که مستقیماً در تشکیل پیوند شرکت دارند و بنابراین با بیش از یک اتم همراهند و الکترون های خارجی غیر پیوندی که تا حد زیادی حول اتم هایی مانند اکسیژن، هالوژن ها، گوگرد و نیتروژن مستقرند. طول موج مشخصی که در آن یک مولکول آلی تابش را جذب می کند به این که چه مقدار الکترون‌های مختلف محکم پیوند شده‌اند بستگی دارد.

دسته دوم، جذب های مربوط به یون‌های کمپلکس و مولکول‌های معدنی است. طیف های آنالیز UV-VIS دسته دوم این گونه ها مشابه با طیف‌های ترکیبات آلی است ولی یک پیک جذبی پهن ایجاد می‌نماید. جذب تابش مرئی توسط این گونه‌ها شامل انتقالات الکترونی بین اوربیتال‌های d پرشده و پرنشده ای است که بر اثر لیگاندهای پیوند شده به یون های فلزی از نظر انرژی با هم تفاوت دارند. اختلاف بین اوربیتال‌های d به حالت اکسایش عنصر، موقعیت آن در جدول تناوبی و نوع لیگاند پیوند شده به آن بستگی دارد.

دسته سوم جذب متناظر با انتقال بار است. این گونه انتقالات بیشتر در کمپلکس‌های آلی و معدنی انجام می شوند و به آنها کمپلکس‌های انتقال بار می‌گویند. این انتقالات دارای حساسیت بسیار بالایی بوده و ضرائب جذب مولی بسیار بالایی دارند. در آنالیز UV-VIS یک کمپلکس انتقال بار متشکل از یک گروه الکترون دهنده و یک الکترون پذیرنده است. هنگامی که کمپلکس تابش را جذب می‌کند، یک الکترون از دهنده به اوربیتالی منتقل می‌شود که عمدتاً مربوط به گیرنده است. بنابراین حالت برانگیخته در نتیجه یک نوع فرآیند اکسایش / کاهش درونی رخ می دهد. درادامه با مشخصات آنالیز طیف سنجی مرئی – فرابنفش UV-VIS ( آنالیز UV-VIS ) آشنا می شوید.

 

مشخصات دستگاه  آنالیز UV-VIS

 • نام کامل دستگاه به فارسی : طیف بین مرئی – فرابنفش
 • نام کامل دستگاه به لاتین : Ultraviolet-visible spectroscopy
 • دستگاه شماره ۱: شرکت سازنده : Shimadzu – مدل دستگاه : UV- 160 A
 • دستگاه شماره ۲: Mecasys – مدل OPTIZEN 2120UV

 

کاربردهای آنالیز UV-VIS

 

 

توانایی ها و محدودیت های  آنالیز UV-VIS

 

 

خدمات تفسیر آنالیز UV-VIS

 

شما می توانید از با براورد قیمت آنالیز UV-VIS از خدمات تفسیر آنالیز UV-VIS استفاده کنید. ارائه مشاوره در تماد کالا رایگان می باشد و شما می توانید از خدمات تخصصی ما استفاده کنید.

دیگران از این آنالیزها هم استفاده نموده اند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

برخی از مشتریان تمادکالا