منو

فروش ویژه

نیترات روی 4 آبه نیترات روی 4 آبه
قیمت ۱۴۲,۵۰۰ تومانقیمت ۱۱۴,۰۰۰ تومان خرید
الک آزمایشگاهی الک آزمایشگاهی
قیمت ۱۷۴,۲۰۰ تومان خرید
قاشقک آزمایشگاهی اسپاتول (قاشقک آزمایشگاهی)
قیمت ۸,۰۰۰ تومانقیمت ۶,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله PT-PTT) Sodium Citrate 3.2%) غیر وکیوم لوله غیرخلا PT-PTT سدیم سیترات 3.2%
۳۲,۴۵۰ تومان ۲۹,۵۰۰ تومان خرید
فروش لوله بدون خلأ ESR (سدیمان) حاوی سیترات سدیم 3.8%  لوله بدون خلأ ESR سیترات سدیم 3.8%
۳۲,۴۵۰ تومان ۲۹,۵۰۰ تومان خرید
فروش  سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500 سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500
قیمت ۳۵,۶۵۰,۰۰۰ تومانقیمت ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله K3EDTA غیر وکیوم (CBC) لوله غیر خلا K3 EDTA CBC
۲۹,۱۵۰ تومان ۲۶,۵۰۰ تومان خرید
سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار مدل FL 5000 R
قیمت ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت ۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان خرید
پتاسیم کلرید پتاسیم کلرید
قیمت ۱۸۳,۸۰۰ تومانقیمت ۱۵۶,۰۰۰ تومان خرید
سدیم سولفید آبدار سدیم سولفید آبدار
قیمت ۶۸,۳۰۰ تومانقیمت ۶۱,۰۰۰ تومان خرید
مگنت آزمایشگاهی مگنت آزمایشگاهی
قیمت ۵,۷۰۰ تومان خرید
سدیم کلرید سدیم کلرید
قیمت ۱۹,۱۰۰ تومانقیمت ۱۷,۰۰۰ تومان خرید
دماسنج جیوه ای دماسنج جیوه ای
قیمت ۲۲,۷۰۰ تومانقیمت ۲۱,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار18500 دور مدل HS18500R سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار18500 مدل HS18500R
قیمت ۵۰,۸۰۰,۰۰۰ تومانقیمت ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان خرید
شارژ کیف پول
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان خرید
کلرید استرانسیم 6 آبه کلرید استرانسیم 6 آبه
قیمت ۲۸۹,۶۰۰ تومانقیمت ۲۶۱,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله غیر وکیوم CBC نوزادی حاوی K2 / K3 EDTA  لوله غیر خلا نوزادی CBC حاوی K2 / K3 EDTA
۲۹,۱۵۰ تومان ۲۶,۵۰۰ تومان خرید
شیشه مایعی دهان تنگ
قیمت ۱۸,۹۰۰ تومانقیمت ۱۱,۸۰۰ تومان خرید
فروش  سانتریفوژ 24 شاخه دیجیتال4000 دور مدل VS4000D  سانتریفوژ 24 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000D ...
قیمت ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومانقیمت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان خرید
ویال 2 میلی لیتر ویال 2 میلی لیتر (بسته 10 عددی)
قیمت ۹,۶۰۰ تومانقیمت ۹,۴۰۰ تومان خرید
فروش ظرف پلاستیکی با قابلیت پلمپ قوطی درپیچدار با قابلیت پلمپ
قیمت ۶,۲۰۰ تومانقیمت ۵,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000C  سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000C  ...
قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000E  سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000E ...
قیمت ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومانقیمت ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان خرید
کاغذ تورنسل کاغذ تورنسل
قیمت ۷۸,۰۰۰ تومان خرید
قیمت کلرید باریم کلرید باریم
قیمت ۳۲,۸۰۰ تومانقیمت ۳۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش پیکنومتر پیکنومتر
قیمت ۹۵,۴۰۰ تومانقیمت ۸۶,۷۰۰ تومان خرید
فروش آب مقطر آب مقطر
۱۲,۵۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان خرید
سانتریفیوژ دیجیتال مدل FL 5000
قیمت ۸۰,۰۸۰,۰۰۰ تومانقیمت ۷۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله K2EDTA غیر وکیوم (CBC) لوله غیر خلا K2 EDTA CBC
۲۹,۱۵۰ تومان ۲۶,۵۰۰ تومان خرید
پتاسیم فلورید پتاسیم فلورید
قیمت ۸۳,۶۰۰ تومانقیمت ۷۱,۰۰۰ تومان خرید
فروش حلال های شستشوی ظروف آزمایشگاهیفروش ویژه هگزان

برخی از مشتریان تمادکالا