منو

فروش ویژه

فروش  سانتریفوژ 24 شاخه دیجیتال4000 دور مدل VS4000D  سانتریفوژ 24 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000D ...
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار مدل FL 5000 R سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار مدل FL 5000 R
۸۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش ظرف پلاستیکی با قابلیت پلمپ قوطی درپیچدار با قابلیت پلمپ
قیمت ۵,۸۰۰ تومانقیمت ۴,۶۰۰ تومان خرید
سدیم سولفید آبدار سدیم سولفید آبدار
از ۳۷,۹۰۰ توماناز ۳۴,۱۰۰ تومان خرید
پتاسیم فلوئورید پتاسیم فلورید
از ۸۳,۶۰۰ توماناز ۷۱,۱۰۰ تومان خرید
فروش لوله PT-PTT) Sodium Citrate 3.2%) غیر وکیوم لوله غیرخلا PT-PTT سدیم سیترات 3.2%
۲۸,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان خرید
فروش لوله K2EDTA غیر وکیوم (CBC) لوله غیر خلا K2 EDTA CBC
۲۴,۵۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000E  سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000E ...
۷,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان خرید
شیشه مایعی دهان تنگ
قیمت ۱۲,۰۰۰ تومانقیمت ۱۰,۸۰۰ تومان خرید
پتاسیم کلرید پتاسیم کلرید
از ۱۸۳,۸۰۰ توماناز ۱۵۶,۲۰۰ تومان خرید
فروش لوله K3EDTA غیر وکیوم (CBC) لوله غیر خلا K3 EDTA CBC
۲۴,۵۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان خرید
کلرید استرانسیم 6 آبه
از ۲۸۹,۶۰۰ توماناز ۲۶۰,۶۰۰ تومان خرید
فروش دماسنج جیوه ای دماسنج جیوه ای
قیمت ۱۷,۲۰۰ تومانقیمت ۱۵,۶۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار18500 دور مدل HS18500R سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار18500 مدل HS18500R
۳۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله غیر وکیوم CBC نوزادی حاوی K2 / K3 EDTA  لوله غیر خلا نوزادی CBC حاوی K2 / K3 EDTA
۲۴,۵۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفیوژ دیجیتال مدل FL 5000 سانتریفیوژ دیجیتال مدل FL 5000
۵۰,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش بطری شفاف پلاستیکی بطری شفاف پلاستیکی 250 سی سی
قیمت ۲,۴۰۰ تومانقیمت ۲,۲۰۰ تومان خرید
آهن(III) کلرید کلرید آهن(III)(بدون آب)
از ۳۹۵,۲۰۰ توماناز ۳۳۵,۹۰۰ تومان خرید
بطری سم - فروش بطری سم - فروش لوازم آزمایشگاهی بطری سم
قیمت ۲,۶۰۰ تومانقیمت ۲,۳۰۰ تومان خرید
فروش پیکنومتر پیکنومتر
قیمت ۸۷,۵۰۰ تومانقیمت ۷۹,۵۰۰ تومان خرید
فروش لوله بدون خلأ ESR (سدیمان) حاوی سیترات سدیم 3.8%  لوله بدون خلأ ESR سیترات سدیم 3.8%
۲۸,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان خرید
فروش  سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500 سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500
۲۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان خرید
روی نیترات 4 آبه نیترات روی 4 آبه
از ۱۴۲,۵۰۰ توماناز ۱۱۴,۰۰۰ تومان خرید
نانو ذرات اکسید تیتانیوم(آناتاز )(سیگما) نانو ذرات اکسید تیتانیوم(آناتاز )(سیگما)
از ۲۹۴,۷۰۰ توماناز ۲۳۵,۸۰۰ تومان خرید
کلرید باریم
از ۳۲,۸۰۰ توماناز ۲۹,۵۰۰ تومان خرید
سدیم کلرید سدیم کلرید
از ۲۰,۱۰۰ توماناز ۱۸,۱۰۰ تومان خرید
خرید نانو مواد شیمیاییفروش حلال های شستشوی ظروف آزمایشگاهیفروش ویژه هگزان

برخی از مشتریان تمادکالا