منو

فروش ویژه

فروش سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار18500 دور مدل HS18500R سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار18500 مدل HS18500R
قیمت ۴۲,۴۸۰,۰۰۰ تومانقیمت ۳۸,۹۴۰,۰۰۰ تومان خرید
شیشه مایعی دهان تنگ
قیمت ۱۳,۰۰۰ تومانقیمت ۱۱,۸۰۰ تومان خرید
ویال 2 میلی لیتر ویال 2 میلی لیتر (بسته 10 عددی)
قیمت ۹,۶۰۰ تومانقیمت ۹,۴۰۰ تومان خرید
کلرید استرانسیم 6 آبه
قیمت ۲۸۹,۶۰۰ تومانقیمت ۲۶۱,۰۰۰ تومان خرید
فروش پیکنومتر پیکنومتر
قیمت ۹۵,۴۰۰ تومانقیمت ۸۶,۷۰۰ تومان خرید
شارژ کیف پول
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار مدل FL 5000 R سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار مدل FL 5000 R
قیمت ۱۰۲,۹۶۰,۰۰۰ تومانقیمت ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله غیر وکیوم CBC نوزادی حاوی K2 / K3 EDTA  لوله غیر خلا نوزادی CBC حاوی K2 / K3 EDTA
۲۴,۵۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان خرید
پتاسیم کلرید پتاسیم کلرید
قیمت ۱۸۳,۸۰۰ تومانقیمت ۱۵۶,۰۰۰ تومان خرید
سانتریفیوژ دیجیتال مدل FL 5000
قیمت ۸۷,۳۶۰,۰۰۰ تومانقیمت ۷۹,۴۱۷,۸۰۰ تومان خرید
سدیم سولفید آبدار سدیم سولفید آبدار
قیمت ۶۸,۳۰۰ تومانقیمت ۶۱,۰۰۰ تومان خرید
کلرید باریم
قیمت ۳۲,۸۰۰ تومانقیمت ۳۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله K3EDTA غیر وکیوم (CBC) لوله غیر خلا K3 EDTA CBC
۲۴,۵۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان خرید
پتاسیم فلوئورید پتاسیم فلورید
قیمت ۸۳,۶۰۰ تومانقیمت ۷۱,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله PT-PTT) Sodium Citrate 3.2%) غیر وکیوم لوله غیرخلا PT-PTT سدیم سیترات 3.2%
۲۸,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000E  سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000E ...
قیمت ۸,۷۱۲,۰۰۰ تومانقیمت ۷,۹۲۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش  سانتریفوژ 24 شاخه دیجیتال4000 دور مدل VS4000D  سانتریفوژ 24 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000D ...
قیمت ۹,۴۸۰,۰۰۰ تومانقیمت ۸,۷۱۲,۰۰۰ تومان خرید
روی نیترات 4 آبه نیترات روی 4 آبه
قیمت ۱۴۲,۵۰۰ تومانقیمت ۱۱۴,۰۰۰ تومان خرید
سدیم کلرید سدیم کلرید
قیمت ۱۹,۱۰۰ تومانقیمت ۱۷,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله بدون خلأ ESR (سدیمان) حاوی سیترات سدیم 3.8%  لوله بدون خلأ ESR سیترات سدیم 3.8%
۲۸,۰۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان خرید
فروش دماسنج جیوه ای دماسنج جیوه ای
قیمت ۲۲,۷۰۰ تومانقیمت ۲۱,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله K2EDTA غیر وکیوم (CBC) لوله غیر خلا K2 EDTA CBC
۲۴,۵۰۰ تومان ۲۲,۵۰۰ تومان خرید
آهن(III) کلرید کلرید آهن(III)(بدون آب)
قیمت ۳۹۵,۲۰۰ تومانقیمت ۳۳۶,۰۰۰ تومان خرید
فروش ظرف پلاستیکی با قابلیت پلمپ قوطی درپیچدار با قابلیت پلمپ
قیمت ۶,۲۰۰ تومانقیمت ۵,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000C  سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000C  ...
قیمت ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت ۸,۱۸۴,۰۰۰ تومان خرید
فروش  سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500 سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500
قیمت ۳۸,۸۰۸,۰۰۰ تومانقیمت ۳۵,۲۸۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش حلال های شستشوی ظروف آزمایشگاهیفروش ویژه هگزان

برخی از مشتریان تمادکالا