منو

فروش ویژه

پلی وینیل پیرولیدون پلی وینیل پیرولیدون(مرک)
از 528,000 ریالاز 470,400 ریال خرید
پلی وینیل الکل پلی وینیل الکل
از 427,500 ریالاز 399,750 ریال خرید
فروش سانتریفیوژ دیجیتال مدل FL 5000 سانتریفیوژ دیجیتال مدل FL 5000
418,000,000 ریال 380,000,000 ریال خرید
آهن(III) کلرید کلرید آهن(III)(بدون آب)
از 1,932,000 ریالاز 1,642,200 ریال خرید
فروش بطری شفاف پلاستیکی بطری شفاف پلاستیکی 250 سی سی
شروع قیمت از 18,975 ریالشروع قیمت از 17,078 ریال خرید
فروش لوله K3EDTA غیر وکیوم (CBC) لوله K3EDTA غیر وکیوم (CBC)
21,500 ریال258,000 ریال خرید
پتاسیم فلوئورید پتاسیم فلوئورید
از 595,500 ریالاز 506,175 ریال خرید
کلرید باریم
از 843,000 ریالاز 758,700 ریال خرید
فروش ظرف پلاستیکی با قابلیت پلمپ ظرف پلاستیکی با قابلیت پلمپ
شروع قیمت از 45,540 ریالشروع قیمت از 36,432 ریال خرید
کلرید استرانتیم 6 آبه
از 1,932,000 ریالاز 1,738,800 ریال خرید
سدیم کلرید سدیم کلرید
از 183,000 ریالاز 164,700 ریال خرید
سدیم سولفید آبدار سدیم سولفید آبدار
از 1,041,000 ریالاز 936,900 ریال خرید
روی نیترات 4 آبه نیترات روی 4 آبه
از 1,090,500 ریالاز 872,400 ریال خرید
پتاسیم کلرید پتاسیم کلرید
از 645,000 ریالاز 548,250 ریال خرید
روی استات 2 آبه استات روی 2 آبه
از 915,000 ریالاز 732,000 ریال خرید
خرید نانو مواد شیمیاییفروش حلال های شستشوی ظروف آزمایشگاهیفروش ویژه هگزان

برخی از مشتریان تمادکالا