منو

پیشنهادهای ویژه

سدیم سولفید آبدار سدیم سولفید آبدار
قیمت ۱۲۸,۰۰۰ تومانقیمت ۱۱۵,۰۰۰ تومان خرید
شارژ کیف پول
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان خرید
فروش  سانتریفوژ 24 شاخه دیجیتال4000 دور مدل VS4000D  سانتریفوژ 24 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000D ...
قیمت ۱۳,۹۹۶,۰۰۰ تومانقیمت ۱۲,۸۱۸,۰۰۰ تومان خرید
سانتریفیوژ دیجیتال مدل FL 5000
قیمت ۱۰۴,۷۴۵,۰۰۰ تومانقیمت ۹۵,۲۲۲,۰۰۰ تومان خرید
فروش  سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500 سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500
قیمت ۴۶,۶۳۰,۰۰۰ تومانقیمت ۴۲,۳۷۹,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله K3EDTA غیر وکیوم (CBC) لوله غیر خلا K3 EDTA CBC
۳۸,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان خرید
پتاسیم کلرید پتاسیم کلرید
قیمت ۲۴۳,۰۰۰ تومانقیمت ۲۰۷,۰۰۰ تومان خرید
سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار مدل FL 5000 R
قیمت ۱۸۳,۱۲۰,۰۰۰ تومانقیمت ۱۶۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000E  سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000E ...
قیمت ۱۳,۹۹۶,۰۰۰ تومانقیمت ۱۲,۸۱۸,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله غیر وکیوم CBC نوزادی حاوی K2 / K3 EDTA  لوله غیر خلا نوزادی CBC حاوی K2 / K3 EDTA
۳۸,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان خرید
دماسنج جیوه ای دماسنج جیوه ای
قیمت ۲۹,۰۰۰ تومانقیمت ۲۷,۰۰۰ تومان خرید
قاشقک آزمایشگاهی اسپاتول (قاشقک آزمایشگاهی)
قیمت ۱۱,۰۰۰ تومانقیمت ۸,۰۰۰ تومان خرید
الک آزمایشگاهی الک آزمایشگاهی
قیمت ۲۲۸,۰۰۰ تومان خرید
پیپت پاستور پلاستیکی پیپت پاستور پلاستیکی (بسته 10 عددی)
قیمت ۱۳,۰۰۰ تومانقیمت ۱۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله K2EDTA غیر وکیوم (CBC) لوله غیر خلا K2 EDTA CBC
۳۸,۰۰۰ تومان ۳۸,۰۰۰ تومان خرید
گیره کوره گیره کوره
قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله بدون خلأ ESR (سدیمان) حاوی سیترات سدیم 3.8%  لوله بدون خلأ ESR سیترات سدیم 3.8%
۴۳,۰۰۰ تومان ۴۳,۰۰۰ تومان خرید
کاغذ تورنسل کاغذ تورنسل
قیمت ۷۲,۰۰۰ تومانقیمت ۶۲,۰۰۰ تومان خرید
بشر پلاستیکی - فروش بشر پلاستیکی - بشر - ظروف آزمایشگاهی بشر پلاستیکی
قیمت ۵,۶۰۰ تومان خرید
آب مقطر 5 لیتری آب مقطر
۷,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله PT-PTT) Sodium Citrate 3.2%) غیر وکیوم لوله غیرخلا PT-PTT سدیم سیترات 3.2%
۴۳,۰۰۰ تومان ۴۳,۰۰۰ تومان خرید
شیشه مایعی
قیمت ۲۵,۰۰۰ تومانقیمت ۲۲,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000C  سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000C  ...
قیمت ۱۳,۰۸۰,۰۰۰ تومانقیمت ۱۲,۰۳۴,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار18500 دور مدل HS18500R سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار18500 مدل HS18500R
قیمت ۶۶,۴۴۶,۰۰۰ تومانقیمت ۶۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش پیکنومتر پیکنومتر
قیمت ۱۲۴,۰۰۰ تومانقیمت ۱۱۳,۰۰۰ تومان خرید
دستکش لاتکس 100 عددی opprefect دستکش لاتکس 100 عددی
قیمت ۳۸,۰۰۰ تومانقیمت ۳۳,۰۰۰ تومان خرید
بورت اتوماتیک - بورت اتوماتیک مخزن پلاستیکی - فروش بورت اتوماتیک بورت اتوماتیک مخزن پلاستیکی
قیمت ۶۶۵,۰۰۰ تومانقیمت ۶۴,۰۰۰ تومان خرید
فروش ظرف پلاستیکی با قابلیت پلمپ قوطی درپیچدار با قابلیت پلمپ
قیمت ۸,۰۰۰ تومانقیمت ۷,۰۰۰ تومان خرید
شیشه ساعت - فروش شیشه ساعت شیشه ساعت آزمایشگاهی
قیمت ۹,۰۰۰ تومانقیمت ۴,۰۰۰ تومان خرید
فالکن - فالکون - لوله سانتریفیوژ - فروش فالکن لوله فالکون (بسته 5 عددی)
قیمت ۲۸,۰۰۰ تومانقیمت ۲۵,۰۰۰ تومان خرید
پتاسیم فلورید پتاسیم فلورید
قیمت ۹۲,۰۰۰ تومانقیمت ۷۸,۰۰۰ تومان خرید
فروش ویژه هگزانفروش حلال های شستشوی ظروف آزمایشگاهی

برخی از مشتریان تمادکالا