منو

پیشنهادهای ویژه

فروش سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000C  سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000C  ...
قیمت ۱۳,۰۸۰,۰۰۰ تومانقیمت ۱۲,۰۳۴,۰۰۰ تومان خرید
فروش بوت اتوماتیک مخزن شیشه ای بورت اتوماتیک مخزن شیشه ای
قیمت ۳۴۰,۰۰۰ تومانقیمت ۳۲۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش نانو ذرات اکسید آلومینیوم(گاما) نانو ذرات اکسید آلومینیوم(گاما)
۴۳۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان خرید
فالکن - فالکون - لوله سانتریفیوژ - فروش فالکن لوله فالکون (بسته 5 عددی)
قیمت ۲۸,۰۰۰ تومانقیمت ۲۵,۰۰۰ تومان خرید
اکسید آهن Fe3O4 نانو ذرات اکسید آهن (Fe3O4)(یو اس-نانو)
۶۳۰,۰۰۰ تومان ۵۹۰,۰۰۰ تومان خرید
شیشه مایعی
قیمت ۲۵,۰۰۰ تومانقیمت ۲۲,۰۰۰ تومان خرید
فروش پودر گرافیت انبساط یافته پودر گرافیت انبساط یافته برند NAMAGO
۱۰۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش نانوکلویید اکسید گرافن نانو کلویید اکسید گرافن NAMAGO
۱۱۰,۰۰۰ تومان۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان خرید
گالن ۲۰ لیتری
قیمت ۳۰,۰۰۰ تومانقیمت ۲۶,۰۰۰ تومان خرید
شارژ کیف پول
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان خرید
فروش قیف ایمهوف قیف ایمهوف
قیمت ۸۲۰,۰۰۰ تومانقیمت ۸۰۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش  سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500 سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500
قیمت ۴۶,۶۳۰,۰۰۰ تومانقیمت ۴۲,۳۷۹,۰۰۰ تومان خرید
سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار مدل FL 5000 R
قیمت ۱۸۳,۱۲۰,۰۰۰ تومانقیمت ۱۶۶,۷۷۰,۰۰۰ تومان خرید
clamp گیره کوره
قیمت ۲۰,۰۰۰ تومان خرید
دماسنج جیوه ای دماسنج جیوه ای
قیمت ۲۹,۰۰۰ تومانقیمت ۲۷,۰۰۰ تومان خرید
Distilled water آب مقطر
۷,۰۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان خرید
سانتریفیوژ دیجیتال مدل FL 5000
قیمت ۱۰۴,۷۴۵,۰۰۰ تومانقیمت ۹۵,۲۲۲,۰۰۰ تومان خرید
روپوش آزمایشگاهی روپوش آزمایشگاهی
قیمت ۵۲,۰۰۰ تومانقیمت ۵۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش  سانتریفوژ 24 شاخه دیجیتال4000 دور مدل VS4000D  سانتریفوژ 24 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000D ...
قیمت ۱۳,۹۹۶,۰۰۰ تومانقیمت ۱۲,۸۱۸,۰۰۰ تومان خرید
فروش رک سرسمپلر، فروش نگه دارنده سرسمپلر رک سر سمپلر(نگهدارنده سر سمپلر)
قیمت ۳۲,۰۰۰ تومانقیمت ۲۷,۰۰۰ تومان خرید
شیشه ساعت - فروش شیشه ساعت شیشه ساعت آزمایشگاهی
قیمت ۸,۰۰۰ تومانقیمت ۳,۰۰۰ تومان خرید
کاغذ تورنسل کاغذ تورنسل
قیمت ۵۲,۰۰۰ تومانقیمت ۴۲,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000E  سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000E ...
قیمت ۱۳,۹۹۶,۰۰۰ تومانقیمت ۱۲,۸۱۸,۰۰۰ تومان خرید
filter paper کاغذ صافی
قیمت ۳۲,۰۰۰ تومانقیمت ۳۰,۰۰۰ تومان خرید
نانو ذرات اکسید روی نانو ذرات اکسید روی(یو اس-نانو)
۵۴۰,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان خرید
بورت اتوماتیک - بورت اتوماتیک مخزن پلاستیکی - فروش بورت اتوماتیک بورت اتوماتیک مخزن پلاستیکی
قیمت ۶۶۵,۰۰۰ تومانقیمت ۶۵۰,۰۰۰ تومان خرید
نانو ذرات اکسید مس نانو ذرات اکسید مس (نانو تک)
۴۳۰,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان خرید
ارلن دهانه تنگ - فروش ارلن دهانه تنگ - ارلن ارلن دهانه تنگ
قیمت ۱۵,۸۰۰ تومان خرید
فروش پیکنومتر پیکنومتر
قیمت ۱۲۴,۰۰۰ تومانقیمت ۱۱۳,۰۰۰ تومان خرید
پتاسیم فلورید پتاسیم فلورید
قیمت ۹۲,۰۰۰ تومانقیمت ۷۸,۰۰۰ تومان خرید
فروش پتری دیش پتری دیش پلاستیکی
قیمت ۲,۱۰۰ تومانقیمت ۱,۸۰۰ تومان خرید
نانو ذرات نیترید تیتانیوم نانو ذرات نیترید تیتانیوم
۸۰۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان خرید
پیپت پاستور پلاستیکی پیپت پاستور پلاستیکی (بسته 10 عددی)
قیمت ۱۳,۰۰۰ تومانقیمت ۱۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار18500 دور مدل HS18500R سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار18500 مدل HS18500R
قیمت ۶۶,۴۴۶,۰۰۰ تومانقیمت ۶۰,۴۳۰,۰۰۰ تومان خرید
قاشقک آزمایشگاهی اسپاتول (قاشقک آزمایشگاهی)
قیمت ۱۱,۰۰۰ تومانقیمت ۸,۰۰۰ تومان خرید
خرید گرافن اکسید کاهش یافته پودر گرافن اکسید احیا شده(RGO) برند NAMAGO
۱۵۶,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش ظرف پلاستیکی با قابلیت پلمپ قوطی درپیچدار با قابلیت پلمپ
قیمت ۸,۰۰۰ تومانقیمت ۷,۰۰۰ تومان خرید
فروش نانوذرات اکسید روی NAMAGO نانوذرات اکسید روی برند NAMAGO
۸۰,۰۰۰ تومان۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان خرید
الک آزمایشگاهی الک آزمایشگاهی
قیمت ۲۲۸,۰۰۰ تومان خرید
نانو ذرات کاربید تنگستن نانو ذرات کاربید تنگستن (WC)
۴۹۷,۰۰۰ تومان۹۵۰,۰۰۰ تومان خرید
بشر پلاستیکی - فروش بشر پلاستیکی - بشر - ظروف آزمایشگاهی بشر پلاستیکی
قیمت ۴,۰۰۰ تومان خرید
پتاسیم کلرید پتاسیم کلرید
قیمت ۲۴۳,۰۰۰ تومانقیمت ۲۰۷,۰۰۰ تومان خرید
هاون چینی هاون چینی
قیمت ۲۴,۰۰۰ تومان خرید
فروش ویژه هگزانفروش حلال های شستشوی ظروف آزمایشگاهی

برخی از مشتریان تمادکالا