منو

فروش ویژه

شیشه ساعت - فروش شیشه ساعت شیشه ساعت آزمایشگاهی
قیمت ۸,۰۰۰ تومانقیمت ۵,۰۰۰ تومان خرید
فروش آب مقطر آب مقطر
۶,۵۰۰ تومان۳۵,۰۰۰ تومان خرید
سدیم سولفید آبدار سدیم سولفید آبدار
قیمت ۱۹۱,۰۰۰ تومانقیمت ۱۷۲,۰۰۰ تومان خرید
پیپت پاستور پلاستیکی پیپت پاستور پلاستیکی (بسته 10 عددی)
قیمت ۱۲,۰۰۰ تومانقیمت ۹,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله K2EDTA غیر وکیوم (CBC) لوله غیر خلا K2 EDTA CBC
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان خرید
شیشه مایعی
قیمت ۲۳,۰۰۰ تومانقیمت ۲۰,۵۰۰ تومان خرید
نیترات روی 4 آبه نیترات روی 4 آبه
قیمت ۱۸۳,۰۰۰ تومانقیمت ۱۴۷,۰۰۰ تومان خرید
فروش پیکنومتر پیکنومتر
قیمت ۱۱۴,۰۰۰ تومانقیمت ۱۰۴,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000C  سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000C  ...
قیمت ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت ۱۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش  سانتریفوژ 24 شاخه دیجیتال4000 دور مدل VS4000D  سانتریفوژ 24 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000D ...
قیمت ۱۲,۸۴۰,۰۰۰ تومانقیمت ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله بدون خلأ ESR (سدیمان) حاوی سیترات سدیم 3.8%  لوله بدون خلأ ESR سیترات سدیم 3.8%
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان خرید
پتاسیم کلرید پتاسیم کلرید
قیمت ۲۳۸,۰۰۰ تومانقیمت ۲۰۲,۰۰۰ تومان خرید
قاشقک آزمایشگاهی اسپاتول (قاشقک آزمایشگاهی)
قیمت ۱۰,۰۰۰ تومانقیمت ۷,۰۰۰ تومان خرید
بورت اتوماتیک - بورت اتوماتیک مخزن پلاستیکی - فروش بورت اتوماتیک بورت اتوماتیک مخزن پلاستیکی
قیمت ۶۱۰,۰۰۰ تومانقیمت ۵۹,۰۰۰ تومان خرید
سانتریفیوژ دیجیتال مدل FL 5000
قیمت ۹۶,۰۹۶,۰۰۰ تومانقیمت ۸۷,۳۶۰,۰۰۰ تومان خرید
دماسنج جیوه ای دماسنج جیوه ای
قیمت ۲۷,۰۰۰ تومانقیمت ۲۵,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله PT-PTT) Sodium Citrate 3.2%) غیر وکیوم لوله غیرخلا PT-PTT سدیم سیترات 3.2%
۳۹,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان خرید
دستکش لاتکس 100 عددی opprefect دستکش لاتکس 100 عددی
قیمت ۳۵,۰۰۰ تومانقیمت ۳۰,۵۰۰ تومان خرید
فروش لوله غیر وکیوم CBC نوزادی حاوی K2 / K3 EDTA  لوله غیر خلا نوزادی CBC حاوی K2 / K3 EDTA
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان خرید
فروش  سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500 سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500
قیمت ۴۲,۷۸۰,۰۰۰ تومانقیمت ۳۸,۸۸۰,۰۰۰ تومان خرید
الک آزمایشگاهی الک آزمایشگاهی
قیمت ۲۰۹,۰۰۰ تومان خرید
شارژ کیف پول
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۹۵,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000E  سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000E ...
قیمت ۱۲,۸۴۰,۰۰۰ تومانقیمت ۱۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش ظرف پلاستیکی با قابلیت پلمپ قوطی درپیچدار با قابلیت پلمپ
قیمت ۷,۰۰۰ تومانقیمت ۶,۰۰۰ تومان خرید
فروش لوله K3EDTA غیر وکیوم (CBC) لوله غیر خلا K3 EDTA CBC
۳۵,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان خرید
پتاسیم فلورید پتاسیم فلورید
قیمت ۹۰,۰۰۰ تومانقیمت ۷۷,۰۰۰ تومان خرید
فالکن - فالکون - لوله سانتریفیوژ - فروش فالکن لوله فالکون (بسته 5 عددی)
قیمت ۲۶,۰۰۰ تومانقیمت ۲۳,۰۰۰ تومان خرید
پایه بورت کوچک پایه بورت کوچک
قیمت ۴۷,۰۰۰ تومانقیمت ۳۸,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار18500 دور مدل HS18500R سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار18500 مدل HS18500R
قیمت ۶۰,۹۶۰,۰۰۰ تومانقیمت ۵۵,۴۴۰,۰۰۰ تومان خرید
سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار مدل FL 5000 R
قیمت ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومانقیمت ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش ویژه هگزانفروش حلال های شستشوی ظروف آزمایشگاهی

برخی از مشتریان تمادکالا