منو

پیشنهادهای ویژه

الک آزمایشگاهی الک آزمایشگاهی
قیمت ۲۵۱,۰۰۰ تومان خرید
فروش قیف ایمهوف قیف ایمهوف
قیمت ۹۰۲,۰۰۰ تومانقیمت ۸۸۰,۰۰۰ تومان خرید
شیشه ساعت - فروش شیشه ساعت شیشه ساعت آزمایشگاهی
قیمت ۹,۰۰۰ تومانقیمت ۳,۰۰۰ تومان خرید
فروش  سانتریفوژ 24 شاخه دیجیتال4000 دور مدل VS4000D  سانتریفوژ 24 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000D ...
قیمت ۱۵,۳۹۶,۰۰۰ تومانقیمت ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان خرید
clamp گیره کوره
قیمت ۲۲,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000E  سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000E ...
قیمت ۱۵,۳۹۶,۰۰۰ تومانقیمت ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش نانو ذرات اکسید آلومینیوم(گاما) نانو ذرات اکسید آلومینیوم(گاما)
۴۷۳,۰۰۰ تومان ۴۷۳,۰۰۰ تومان خرید
فروش نانوکلویید اکسید گرافن نانو کلویید اکسید گرافن NAMAGO
۱۲۱,۰۰۰ تومان۱,۳۰۹,۰۰۰ تومان خرید
نانو ذرات کاربید تنگستن نانو ذرات کاربید تنگستن (WC)
۵۴۷,۰۰۰ تومان۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان خرید
فروش  سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500 سانتریفیوژ دیجیتال سرعت بالا مدل HS 18500
قیمت ۵۱,۲۹۳,۰۰۰ تومانقیمت ۴۶,۶۱۷,۰۰۰ تومان خرید
سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار مدل FL 5000 R
قیمت ۲۰۱,۴۳۲,۰۰۰ تومانقیمت ۱۸۳,۴۴۷,۰۰۰ تومان خرید
نانو ذرات اکسید مس نانو ذرات اکسید مس (نانو تک)
۴۷۳,۰۰۰ تومان ۴۷۳,۰۰۰ تومان خرید
فروش نانوذرات اکسید روی NAMAGO نانوذرات اکسید روی برند NAMAGO
۸۸,۰۰۰ تومان۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان خرید
نانو ذرات نیترید تیتانیوم نانو ذرات نیترید تیتانیوم
۸۸۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش پودر گرافیت انبساط یافته پودر گرافیت انبساط یافته برند NAMAGO
۱۱۰,۰۰۰ تومان۳۸۵,۰۰۰ تومان خرید
فروش بوت اتوماتیک مخزن شیشه ای بورت اتوماتیک مخزن شیشه ای
قیمت ۳۷۴,۰۰۰ تومانقیمت ۳۵۲,۰۰۰ تومان خرید
بشر پلاستیکی - فروش بشر پلاستیکی - بشر - ظروف آزمایشگاهی بشر پلاستیکی
قیمت ۴,۰۰۰ تومان خرید
خرید گرافن اکسید کاهش یافته پودر گرافن اکسید احیا شده(RGO) برند NAMAGO
۱۷۲,۰۰۰ تومان۴۶۲,۰۰۰ تومان خرید
شارژ کیف پول
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۱۱۰,۰۰۰ تومان خرید
سانتریفیوژ دیجیتال مدل FL 5000
قیمت ۱۱۵,۲۲۰,۰۰۰ تومانقیمت ۱۰۴,۷۴۴,۰۰۰ تومان خرید
پیپت پاستور پلاستیکی پیپت پاستور پلاستیکی (بسته 10 عددی)
قیمت ۱۴,۰۰۰ تومانقیمت ۱۱,۰۰۰ تومان خرید
فروش رک سرسمپلر، فروش نگه دارنده سرسمپلر رک سر سمپلر(نگهدارنده سر سمپلر)
قیمت ۳۵,۰۰۰ تومانقیمت ۳۰,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000C  سانتریفوژ 16 شاخه دیجیتال 4000 دور مدل VS4000C  ...
قیمت ۱۴,۳۸۸,۰۰۰ تومانقیمت ۱۳,۲۳۷,۰۰۰ تومان خرید
فروش پتری دیش پتری دیش پلاستیکی
قیمت ۲,۰۰۰ تومان خرید
روپوش آزمایشگاهی روپوش آزمایشگاهی
قیمت ۵۷,۰۰۰ تومانقیمت ۵۵,۰۰۰ تومان خرید
فروش سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار18500 دور مدل HS18500R سانتریفیوژ دیجیتال یخچالدار18500 مدل HS18500R
قیمت ۷۳,۰۹۱,۰۰۰ تومانقیمت ۶۶,۴۷۳,۰۰۰ تومان خرید
فروش ظرف پلاستیکی با قابلیت پلمپ قوطی درپیچدار با قابلیت پلمپ
قیمت ۹,۰۰۰ تومانقیمت ۸,۰۰۰ تومان خرید
Distilled water آب مقطر
۷,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰ تومان خرید
نانو ذرات اکسید روی نانو ذرات اکسید روی(یو اس-نانو)
۵۹۴,۰۰۰ تومان ۵۹۴,۰۰۰ تومان خرید
اکسید آهن Fe3O4 نانو ذرات اکسید آهن (Fe3O4)(یو اس-نانو)
۶۹۳,۰۰۰ تومان ۶۹۳,۰۰۰ تومان خرید
هاون چینی هاون چینی
قیمت ۲۶,۰۰۰ تومان خرید
قاشقک آزمایشگاهی اسپاتول (قاشقک آزمایشگاهی)
قیمت ۱۲,۰۰۰ تومانقیمت ۹,۰۰۰ تومان خرید
فالکن - فالکون - لوله سانتریفیوژ - فروش فالکن لوله فالکون (بسته 5 عددی)
قیمت ۳۱,۰۰۰ تومانقیمت ۲۸,۰۰۰ تومان خرید
دماسنج جیوه ای دماسنج جیوه ای
قیمت ۳۲,۰۰۰ تومانقیمت ۳۰,۰۰۰ تومان خرید
شیشه مایعی
قیمت ۲۸,۰۰۰ تومانقیمت ۲۴,۰۰۰ تومان خرید
گالن ۲۰ لیتری
قیمت ۳۳,۰۰۰ تومانقیمت ۲۹,۰۰۰ تومان خرید
پتاسیم کلرید پتاسیم کلرید
قیمت ۲۶۶,۰۰۰ تومانقیمت ۲۲۶,۰۰۰ تومان خرید
فروش پیکنومتر پیکنومتر
قیمت ۱۳۶,۰۰۰ تومانقیمت ۱۲۴,۰۰۰ تومان خرید
filter paper کاغذ صافی
قیمت ۳۵,۰۰۰ تومانقیمت ۳۳,۰۰۰ تومان خرید
پتاسیم فلورید پتاسیم فلورید
قیمت ۱۰۰,۰۰۰ تومانقیمت ۸۵,۰۰۰ تومان خرید
ارلن دهانه تنگ - فروش ارلن دهانه تنگ - ارلن ارلن دهانه تنگ
قیمت ۱۷,۰۰۰ تومان خرید
کاغذ تورنسل کاغذ تورنسل
قیمت ۵۷,۰۰۰ تومانقیمت ۴۶,۰۰۰ تومان خرید
بورت اتوماتیک - بورت اتوماتیک مخزن پلاستیکی - فروش بورت اتوماتیک بورت اتوماتیک مخزن پلاستیکی
قیمت ۷۳۲,۰۰۰ تومانقیمت ۷۱۵,۰۰۰ تومان خرید
فروش حلال های شستشوی ظروف آزمایشگاهیفروش ویژه هگزان

برخی از مشتریان تمادکالا