میکروسکوپی


خدمات آنالیز میکروسکوپی

از آنجایی که میکروسکوپ یا ریزبین برای دیدن اجسامی که با چشم غیرمسلح دیده نمی شود بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و جایگاه ویژه ای در تحقیقات امروز دارد، تمادکالا آماده ارائه خدمات در حوزه انواع آنالیز میکروسکوپ می باشد.

انواع آنالیز میکروسکوپی

  • میکروسکوپ نوری: به عنوان ابزار اولیه برای بررسی ریزساختار مواد (شامل فلز، سرامیک و پلیمر) معرفی می شود. بزرگنمایی در این وسیله بالا نمی باشد.
  • میکروسکوپ الکترونی: این دسته به دلیل محدودیت های میکروسکوپ نوری توسعه پیدا کردند. میکروسکوپ الکترونی دارای دو دسته ی عبوری و روبشی هستند.

الف : میکروسکوپ الکترونی عبوری:

میکروسکوپ های الکترونی عبوری یا TEM در قیاس با میکروسکوپ نوری تصویر ریزساختار ماده را با قدرت تفکیک و بزرگنمایی بسیار بالاتری ایجاد می کنند. از این روش برای نمونه هایی با ضخامت های کمتر از 200 نانومتر استفاده می گردد.

ب: میکروسکوپ الکترونی روبشی:

این دسته شامل SEM ، FESEM و ESEM می باشد. برای نمونه های مرطوب از ESEM و موادی که در خلا دچار مشکل می شوند از این روش استفاده می شود.

میکروسکوپ های الکترونی روبشی قدرت تفکیک بسیار بالاتر و عمق میدان بسیار بزرگ تر نسبت به میکروسکوپ نوری دارند.

  • میکروسکوپ پروبی:

این دستگاه برخلاف میکروسکوپ نوری و الکترونی به رایانه وابسته می باشد. میکروسکوپ AFM در این دسته قرار می گیرند. میکروسکوپ نیروی اتمی از نیروهای میدان نزدیک بین اتم های نوک پروب و سطح برای تولید نشانه های ساختار سطح استفاده می کند. این میکروسکوپ چون محدود به سطوح هادی الکتریکی نیست، گسترده تر مورد استفاده قرار می گیرد.

درخواست خدمات آنالیز میکروسکوپی

در هنگام درخواست آنالیز باید به تفاوت بین هر کدام از میکروسکوپ ها و خواص آنها توجه داشت تا آنالیز مناسب را انتخاب نمود. در تمادکالا می توانید از طریق مراجعه به صفحه ی هر کدام از آنالیز ها ضمن مطالعه ی مشخصات مربوط به آن از قیمت آنها و مدت زمان تخمینی برای پاسخ دهی نیز مطلع گردید. در صورت نیاز میتوانید از مشاوره رایگان آنالیز تمادکالا یا راهنمای درخواست خدمات تخصصی آنالیز استفاده نمایید.

تمادکالا تا پایان مسیر با شماست

دیگران این آنالیزها را هم استفاده نموده اند
برخی از مشتریان تمادکالا