محصولات

به طور کلی آنتی سرم، به سرم خون انسانی و یا غیر انسانی گفته می شود که حاوی آنتی بادی است. آنتی بادی  نوعی پروتئین است که توسط دستگاه ایمنی بدن ساخته می شود. آنتی بادی ها یا توسط خون در بدن به گردش در می آیند و یا در محل ساخت خود ذخیره می شوند تا زمانی که عامل بیگانه ای مانند باکتری و یا ویروس وارد بدن شده وعملکرد آن را مختل سازند.

اهمیت شناسایی و ساخت انتی بادی ها به حدی است که به یک ابزار مهم در پزشکی، زیست مولکولی و زیست شیمی تبدیل شده است. کاربرد مهم آنتی سرم ها، شناسایی  و تشخیص سریع عامل بیماری و غربالگری کلنی باکتری است. از جمله کاربرد های آنتی سرم باکتری می توان به سروتیپ کردن باکتری، آگلوتیناسیون مستقیم و فرآورده باکتری شناسی مورد استفاده قرار گیرد.

سروتیپ نوعی تفاوت مشخص در یک نوع باکتری یا ویروس است که در میان سلول های ایمنی متفاوت است. این میکروارگانیسم ها و ویروس ها براساس آنتی ژن های سطح سلولشان باهم طبقه بندی می شوند. سروتیپ نقش مهمی در تعیین گونه ها و زیرگونه ها دارد. به عنوان مثال باکتری سالمونلا بیش از 2600 سروتیپ دارد و یا ویبریو وبا که عامل بیماری وبا است بیش از 200 سروتیپ شناخته شده دارد.


به محتوای این صفحه امتیاز دهید

برخی از مشتریان تمادکالا