محصولات

آمینو اسید ها بزرگ مولکول های آلی هستند که در بدن موجودات زنده برای تولید آنزیم ها و پروتئین ها استفاده میشوند. آمینو اسید ها شامل گروه های آمین و کربوکسیلیک اسید هستند و به همین دلیل است که به آنها آمینو اسید میگویند.

به طور کلی 20 نوع آمینه اسید در ساخت و وتولید پروتئین ها دخالت دارند. این 20 آمینو اسید، آمینو اسیدهایی هستند که در بدن انسان وجود دارند و تمامی پروتئین های بدن انسان از همین 20 آمینو اسید تولید شده است. تعدادی از این اسید های آمینه در بدن انسان به میزان لازم تولید میشوند که به آنها اسیدهای آمینه غیر ضروری گفته میشود. تعداد دیگری از اسیدهای آمینه که در بدن تولید نمیشوند یا اگر هم تولید میشوند به میزان لازم نیست، اسیدهای آمینه ضروری گفته میشود. اسیدهای آمینه ضروری باید از طریق خورد و خوراک و غذا تامین شوند.

ساختار کلی اسید های آمینه

در شکل بالا ساختار کلی اسیدهای آمینه آورده شده است. همانطور که مشاهده میشود، گروه های آمین و کربوکسیل در تمامی آمینو اسید ها موجود هستند.

عناصر اساسی آمینو اسیدها، کربن، هیدروژن، اکسیژن و نیتروژن است. آمینو اسید ها ممکن است به صورت طبیعی یا مصنوعی سنتز شوند.

آمینو اسیدها، واحد سازنده پروتئین

پروتئین ها مولکولهایی هستند که تقریبا میتوان گفت تمامی فعالیت های سلول و بدن به آنها وابسته است. پروتئین ها از اتصال آمینو اسید ها بوجود می آیند. 20 نوع آمینو اسید در بدن وجود دارد که این 20 نوع آمینو اسید با آرایش های مختلف اتصال به یکدیگر میتوانند بی نهایت پروتئین مختلف را تولید کنند.

پروتئین ها انجام دهنده تمامی واکنش های درون بدن موجودات زنده هستند. پروتئین ها به شرابط مختلفی مانند دما، pH و … وابسته هستند. در دمایی به غیر از دما و pH کاری، پروتئین ها شکلشان تغییر کرده و عملکرد خود را از دست میدهند.(به همین دلیل است که با بالارفتن دمای بدن بیش از 45 درجه سانتی گراد، انسان میمیرد. تمام پروتئین های بدن او نابود میشوند و در نتیجه آن واکنش های سلول مختل میشوند)

هسته سلول دستور ساخت پروتئین ها و آنزیم ها را میدهد. پس از صدور دستور از جانب هسته سلول، سلول با استفاده از آمینو اسید ها و ترکیب آنها، شروع به ساخت پروتئین مربوطه میکند.

کاربرد آمینو اسیدها

آمینو اسید ها واحد های سازنده پروتئین در بدن هستند و به همین دلیل کاربرد زیادی در تمامی واکنش ها و فرآیند های درون بدن دارند. آمینو اسیدها برای زندگی تمام موجودات لازم هستند.

  • از آمینو اسید ها در صنایع غذایی به عنوان بهبود دهنده طعم غذا استفاده میشود.
  • از آنها به عنوان مواد نگهدارند در غذا و نوشیدنی استفاده میشود.
  • آمینو اسید ها برای افزایش ارزش غذایی در مواد غذایی استفاده میشوند.
  • از آمینو اسید ها به عنوان پیش ساز در صنایع شیمیایی استفاده میشود.
  • از آمینو اسید ها در صنعت فیتنس نیز استفاده میشود. آمینو اسید ها برای ساخت پروتئین ها و عضله سازی استفاده میشود.

ایزومری آمینو اسیدها

آمینو اسیدها ممکن است دارای ایزومر های فضایی مختلفی باشند. معروفترین و پرکاربردترین این ایزومرها، ایزومر L است که در آن عامل NH2 به کربن آلفا از سمت چپ متصل است. در ایزومر های D، عامل NH2 به کربن آلفا از سمت راست متصل است.


به محتوای این صفحه امتیاز دهید

برخی از مشتریان تمادکالا