محصولات

کلرید مس چیست

مس در طبیعت دارای اشکال گوناگون بوده و به سه صورت مس خالص، اکسیدی یا سولفیدی موجود است.

مس دارای کانی هایی بوده که بیشتر به حالت کانی های سولفیدی چون کالکوزیت و کالکوپیریت و بورنیت یافت می شود. منابع مس طبیعی در سنگ های آذرین در پوسته ی زمین به صورت توده های بزرگ یا به شکل ذرات پراکنده در سنگ ها شکل گرفته اند. یکی از متداول ترین ترکیبات مس بعد از سولفات مس، کلرید مس بوده که در طبیعت زیاد نیست و در ایالات متحده آمریکا و در کشورهایی مانند چین، شیلی، بولیوی و ایران دیده شده است. از سوی دیگر این ماده به عنوان یکی از نمک های مس در واکنش های شیمیایی به کار یم رود.

کلرید مس دارای خاصیت پارامغناطیس بوده و از آن در اندازه گیری های رزونانسی الکترونی استفاده می شود.

 روش تولید کلرید مس

به صورت تجاری نمک کلرید مس از واکنش فلز مس و گاز کلر در محلول آبی تهیه می گردد. مس به واسطه ی چند ظرفیتی بودن انواع مختلفی از ترکیبات مانند کلرید مس(I)  با فرمول شیمیایی CuCl  و کلرید مس (II)  با فرمول شیمیایی CuCl2  را تشکیل می دهد.

نکته جالب دیگر در مورد این ترکیبات این است که دارای شکل ظاهری متفاوت هستند؛ کلرید مس تک ظرفیتی (CuCl ) پودری سفید مایل به قهوه ای و زرد رنگ و کلرید مس دو ظرفیتی (CuCl2  ) به دو صورت خشک (انهیدراس ) با رنگ قهوه ای و دی هیدارت (دارای دو عدد مولکول آب) به صورت کریستال های فیروزه ای رنگ است.

سنتز مس کلرید (I)

کلرید مس یک ظرفیتی به صورت صنعتی از ترکیبل مستقیم فلز مس و کلراین در دمای 450 تا 900 درجه ی سانتیگراد تولید می شود.

2Cu+ Cl2 → 2CuCl2

از سوی دیگر کلرید مس تک ظرفیتی را می توان بوسیله ی احیای کلرید مس دو ظرفیتی با دی اکسید سولفور یا با اسید آسکوربیک(ویتامین C ) طبق واکنش زیر تهیه کرد

2CuCl2 + SO+ 2H2O → 2CuCl + H2SO+ 2HCl

2CuCl2 +C6H8O6 → 2CuCl + C6H6O+ 2HCl

سنتز مس کلرید (II)

این نمک به صورت تجاری از واکنش مستقیم فلز مس و گاز کلر در دمای 300 تا 400 سانتیگراد صورت می گیرد.

Cu(s) + Cl2(g) → CuCl2(l)

یکی دیگر از روش ها، واکنش اکسید مس با مقدار زیادی از کلرید آمونیوم در دمای مشابه بوده که نتیجه ی آن آب، آمونیا و کلرید مس دو ظرفیتی است.

CuO + 2NH4Cl → CuCl2 + 2NH3 + H2O

از آنجایی که فلز مس به تنهایی بوسیله ی اسید هیدروکلریک  خودش نمی تواند اکسید شود و پایه های حاوی مس مانند هیدروکسید، اکسید یا کربنات مس دو ظرفیتی می تواند وارد واکنش شده و در واکنش های پایه ی اسیدی تشکیل CuCl2  دهد.

 کاربردهای کلرید مس

کلرید مس (I) و کلرید مس (II) دارای کاربردهای مختلفی بوده که در زیر  به برخی از آنها اشاره می کنیم

کاربرد کلرید مس یک ظرفیتی:

جهت سنتز مواد آلی: در واکنش گاتر من کوچ برای تولید بنزآلدهید به کار می رود

در شیمی پلیمر به عنوان کاتالیست در پلیمریزاسیون رادیکال انتقال اتمی  (ATRP) استفاده می شود.

کاربرد کلرید مس دو ظرفیتی:

  • مورد استفاده به عنوان ماده اولیه قارچ کش دی کاپرکلرید تری هیدروکسید
  • مورد استفاده در صنعت نفت جهت شیرین سازی نفت
  • به عنوان تجزیه‌ی کاتالیزورها در فرآیندهای شیمیایی
  • مورد استفاده در صنعت چاپ و رنگ آمیزی به عنوان نگهدارنده
  • مورد استفاده در سنتزهای آلی
  • کاتالیزور مس در فرآیند واکر (Wacker process)و همینطور جهت تولید کلرین

 ایمنی کلرید مس

کلرید مس دو ظرفیتی می تواند سمی باشد و میزان استفاده ی مجاز در نوشیدنی زیر 5ppm  بوده که این میزان توسط نماینده ی حفاظت محیطی امریکا آعلام شده است.

خرید کلرید مس

کلرید مس  را از تمادکالا تهیه نمایید.

برای خرید کلرید مس صنعتی یا آزمایشگاهی تک ظرفیتی یا دوظرفیتی، میتوانید به صورت آنلاین از طریق سایت تمادکالا اقدام فرمایید. محصول مورد نظر را میتوانید از طریق همین صفحه انتخاب کرده و اقدام به خرید فرمایید.


به محتوای این صفحه امتیاز دهید

برخی از مشتریان تمادکالا