فیزیکی


خدمات آنالیز فیزیکی

از آنجایی که تعیین و اندازه گیری خواص فیزیکی برای مواد دارای اهمیت خارق العاده ای می باشد تمادکالا با راه اندازی آزمایشگاهی مجهز آماده ارائه خدمات در حوزه انواع آنالیز فیزیکی می باشد.

انواع آنالیز فیزیکی

آنالیزهای متفاوتی برای بررسی خواص فیزیکی مواد مورد استفاده قرار می گیرند. آنالیز حرارتی و آنالیز مغناطیسی از جمله روش های فیزیکی مورد استفاده می باشند.

از جمله آنالیزهای فیزیکی ضروری، آنالیز TA می باشد. آنالیز TA شامل TGA، DTA و DSC بوده که از آنها جهت کنترل تولید، R&D و آنالیز شکست مورد استفاده قرار می گیرد.

  • آنالیز وزن سنجی حرارتی (TGA): اندازه گیری آن براساس اندازه گیری وزن نمونه در هنگام گرمایش و بررسی رفتار یک ماده در مقابل حرارت و اندازه گیری تغییرات حرارت به عناون تابعی از دما و زمان در اتمسفر تحت کنترل اندازه گیری می کند. این آنالیز برای تعیین محتوای فرار، پایداری حرارتی، مشخصات تجزیه، تفکیک بر اثر افزایش سن یا عمر، رفتار سینترینگ و کینتیک واکنش به کار گرفته می شود. از این روش برای آنالیز مواد غیرآلی، فلزات، پلیمرها، پلاستیک، سرامیک ها، شیشه ها و مواد کامپوزیتی استفاده می شود. نمونه ها به صورت ماده ی جامد می توانند استفاده شوند.
  • کالریمتری پویش افتراقی (DSC): از این روش برای آنالیز پروتئین ها، آنتی بادیها و غیره و همچنین تعیین ناخالصی بلوری، دمای تبدیل شیشه ای، بلورینگی، نقطه ذوب، درجه curing، ظرفیت گرمایی و … به کار گرفته می شود.
  • آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) : به واسطه ی پدیده ی حرارتی که در ماده رخ می دهد اختلاف دمای نمونه در برابر مرجع را اندازه گیری می کند. این آنالیز نیز اطلاعات مشابه با DSC تأمین می کند. معمولا DTA آنالیز TGA را با داده های تبدیل فازی تکمیل می کند. از این روش برای آنالیز خواص حرارتی مواد معدنی، مشخصه یابی پلیمرها و مواد بیولوژیکی نیز استفاده می شود.

از دیگر آنالیزهای فیزیکی آنالیز VSM بوده که جهت بررسی خواص مغناطیسی به کار گرفته می شود.

درخواست خدمات آنالیز فیزیکی

در هنگام درخواست آنالیز باید به تفاوت بین هر کدام از آنالیزها خصوصا در حوزه ی حرارتی و خواص آنها توجه داشت تا آنالیز مناسب را انتخاب نمود. در تمادکالا می توانید از طریق مراجعه به صفحه ی هر کدام از آنالیز ها ضمن مطالعه ی مشخصات مربوط به آن از قیمت آنها و مدت زمان تخمینی برای پاسخ دهی نیز مطلع گردید. در صورت نیاز میتوانید از مشاوره رایگان آنالیز تمادکالا یا راهنمای درخواست خدمات تخصصی آنالیز استفاده نمایید.

تمادکالا تا پایان مسیر با شماست

دیگران این آنالیزها را هم استفاده نموده اند
برخی از مشتریان تمادکالا