آنالیز کوانتومتری غیرآهنی


آنالیز کوانتومتری غیرآهنی

آنالیز کوانتومتری غیرآهنی نمونه ای از آنالیز های کوانتومتری می باشد که توسط شرکت تماد کالا انجام می شود.  فروشگاه اینترنتی تمادکالا  ارائه کننده خدمات تخصصی آنالیز می باشد ؛ این خدمات در تمادکالا در صورت نیاز همراه با تحلیل آنالیز ارائه می شود. همچنین اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید می توانید از مشاوره رایگان آنالیز تمادکالا استفاده کنید.

آنالیز کوانتومتری آهنی

دستگاه طیف سنج نوری که برخی آن را کوانتومتر می نامند از جمله سیستم های آنالیز دقیق برای  اندازه گیری فلزات است که قابلیت تجزیه آلیاژ ها را با دقت زیاد دارد و همه عناصر آلیاژی موجود در نمونه را تعیین می کند. (آنالیز کیفی) و غلظت عناصر می تواند به وسیله اندازه گیری شدت خطوط به دست آید (آنالیز کمی).

اصول این آزمایش بر پایه نشر نوری می باشد. نمونه در اثر تخلیه الکتریکی تبخیر می شود، اتم ها و یون های حاصل از تبخیر اتمی تحریک شده و تابش می کند که نور تابش شده از طریق یک فیبر نوری از درون یک طیف سنج نوری عبور می کند. با توجه به محدوده طول موج نشر نور هر عنصر، مناسب ترین خط نشری برای اندازه گیری غلظت آن عنصر در نمونه انتخاب می شود. شدت نشر برای هر عنصر متناسب با غلظت آن عنصر در نمونه است و با استفاده از نمونه های استاندارد و منحنی های کالیبراسیون می توان بطور مستقیم درصد عنصر را در نمونه محاسبه نمود.

معرفی آنالیز کوانتومتری غیرآهنی

 

مشخصات دستگاه  آنالیز کوانتومتری غیرآهنی

 

کاربردهای آنالیز کوانتومتری غیرآهنی

 

توانایی ها و محدودیت های  آنالیز کوانتومتری غیرآهنی

 

خدمات تفسیر آنالیز کوانتومتری غیرآهنی

 

خدمات تخصصی آنالیز کوانتومتری غیرآهنی به صورت تخصصی و با براورد قیمت مناسب انجام می شود. شما می توانید با براورد قیمت آنالیز کوانتومتری غیرآهنی و ثبت سفارش از خدمات آنالیز شرکت تماد کالا استفاده کنید.

دیگران از این آنالیزها هم استفاده نموده اند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

برخی از مشتریان تمادکالا