آنالیز کوانتومتری خاص


کوانتومتری – خاص

آنالیز کوانتومتری آهنیآنالیز کوانتومتری خاص نمونه ای از انواع آنالیز کوانتومتری می باشد. فروشگاه اینترنتی تمادکالا  ارائه کننده خدمات تخصصی آنالیز می باشد ؛ این خدمات در تمادکالا در صورت نیاز همراه با تحلیل آنالیز ارائه می شود. همچنین اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید می توانید از مشاوره رایگان آنالیز تمادکالا استفاده کنید.
دستگاه طیف سنج نوری که برخی آن را کوانتومتر می نامند از جمله سیستم های آنالیز دقیق برای  اندازه گیری فلزات است که قابلیت تجزیه آلیاژ ها را با دقت زیاد دارد و همه عناصر آلیاژی موجود در نمونه را تعیین می کند. (آنالیز کیفی) و غلظت عناصر می تواند به وسیله اندازه گیری شدت خطوط به دست آید (آنالیز کمی).

اصول این آزمایش بر پایه نشر نوری می باشد. نمونه در اثر تخلیه الکتریکی تبخیر می شود، اتم ها و یون های حاصل از تبخیر اتمی تحریک شده و تابش می کند که نور تابش شده از طریق یک فیبر نوری از درون یک طیف سنج نوری عبور می کند. با توجه به محدوده طول موج نشر نور هر عنصر، مناسب ترین خط نشری برای اندازه گیری غلظت آن عنصر در نمونه انتخاب می شود. شدت نشر برای هر عنصر متناسب با غلظت آن عنصر در نمونه است و با استفاده از نمونه های استاندارد و منحنی های کالیبراسیون می توان بطور مستقیم درصد عنصر را در نمونه محاسبه نمود.

معرفی آنالیز کوانتومتری خاص

 

 

مشخصات دستگاه  آنالیز کوانتومتری خاص

 

کاربردهای آنالیز کوانتومتری خاص

 

توانایی ها و محدودیت های  آنالیز کوانتومتری خاص

 

خدمات تفسیر آنالیز کوانتومتری خاص

 

شما می توانید با سفارش آنالیز کوانتومتری خاص و ثبت درخواست و براورد قیمت آنالیز کوانتومتری خاص  از خدمات تفسیر آنالیز استفاده کنید.

دیگران از این آنالیزها هم استفاده نموده اند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

برخی از مشتریان تمادکالا