آنالیز کوانتومتری آهنی


آنالیز کوانتومتری – آهنی

آنالیز کوانتومتری آهنی نمونه ای از آنالیز کوانتومتری می باشد. فروشگاه اینترنتی تماد دکالا  ارائه کننده خدمات تخصصی آنالیز می باشد ؛ این خدمات در تمادکالا در صورت نیاز همراه با تحلیل آنالیز ارائه می شود. همچنین اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید می توانید از مشاوره رایگان آنالیز تمادکالا استفاده کنید. شما می توانید با براورد قیمت آنالیز کوانتومتری آهنی از خدمات آنالیز تماد کالا استفاده کنید.

آنالیز کوانتومتری آهنی

معرفی آنالیز کوانتومتری آهنی

آنالیز کوانتومتری آهنی چیست

دستگاه طیف سنج نوری که برخی آن را کوانتومتر می نامند از جمله سیستم های آنالیز دقیق برای  اندازه گیری فلزات است که قابلیت تجزیه آلیاژ ها را با دقت زیاد دارد و همه عناصر آلیاژی موجود در نمونه را تعیین می کند. (آنالیز کیفی) و غلظت عناصر می تواند به وسیله اندازه گیری شدت خطوط به دست آید (آنالیز کمی).

اصول این آزمایش بر پایه نشر نوری می باشد. نمونه در اثر تخلیه الکتریکی تبخیر می شود، اتم ها و یون های حاصل از تبخیر اتمی تحریک شده و تابش می کند که نور تابش شده از طریق یک فیبر نوری از درون یک طیف سنج نوری عبور می کند. با توجه به محدوده طول موج نشر نور هر عنصر، مناسب ترین خط نشری برای اندازه گیری غلظت آن عنصر در نمونه انتخاب می شود. شدت نشر برای هر عنصر متناسب با غلظت آن عنصر در نمونه است و با استفاده از نمونه های استاندارد و منحنی های کالیبراسیون می توان بطور مستقیم درصد عنصر را در نمونه محاسبه نمود.

مشخصات دستگاه  آنالیز کوانتومتری آهنی

 

کاربردهای آنالیز کوانتومتری آهنی

 

 

توانایی ها و محدودیت های  آنالیز کوانتومتری آهنی

 

خدمات تفسیر آنالیز کوانتومتری آهنی

 

شما می توانید با درخواست آنالیز و تکمیل فیلد های مربوط از خدمات تفسیر آنالیز کوانتومتری آهنی استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد قیمت آنالیز کوانتومتری آهنی و اطلاعات تکمیلی بیشتر می توانید با مشاوران ما در تماس باشید.

دیگران از این آنالیزها هم استفاده نموده اند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

برخی از مشتریان تمادکالا