روش های جداسازی مواد


خدمات آنالیز کروماتوگرافی

کروماتوگرافی از جمله روشهای جداسازی می باشد که کاربردهای زیادی دارند که اساس جداسازی مواد، بر پایه برهم کنش آن با سطوح جدا کننده و همچنین حلالیت است. تمادکالا آماده ارائه خدمات آنالیز کروماتوگرافی (که مبتنی بر جذب سطحی هستند) به طور گسترده در اکثر حوزه های کروماتوگرافی می باشد.

انواع آنالیز کروماتوگرافی

کروماتوگرافی دارای انواع مختلفی می باشد که تمادکالا آماده ارائه خدمات به صورت تخصصی در حوزه های زیر می باشد:

  •  کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی (GC-MS): این روش در واقع  از جمله روشهای شناسایی یک ترکیب در حالت گازی بوده که در آن فاز متحرک گاز می باشد. از این آنالیز در فناوری نانو استفاده می شود اما فقط مختص به آن نمی باشد. در این روش نمونه نباید آب داشته باشد.
  • کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC): این آنالیز جزو روشهای کیفی و کمی بوده که فاز متحرک در این روش مایع می باشد. از این روش برای کروماتوگرافی ترکیباتی که در محلول حل نمی شوند استفاده می گردد. جداسازی در این روش از طریق تزریق مخلوط نمونه به داخل ستون انجام می شود.
  • کروماتوگرافی مایع- طیف سنج جرمی دوگانه(LC-MS/MS): در واقع این روش تکنیکی از ترکیب قایلیت جداسازی فیزیکی در کروماتوگرافی مایع با قابلیت آنالیز جرمی از طیف سنج جرمی است. از این روش برای کاربردهای غذایی، دارویی و قانونی مورد استفاده قرار می گیرد.

درخواست خدمات آنالیز کروماتوگرافی

در هنگام درخواست آنالیز باید به تفاوت بین هر کدام از کروماتوگرافی ها و خواص آنها توجه داشت تا آنالیز مناسب را انتخاب نمود. در تمادکالا می توانید از طریق مراجعه به صفحه ی هر کدام از آنالیز ها ضمن مطالعه ی مشخصات مربوط به آن از قیمت آنها و مدت زمان تخمینی برای پاسخ دهی نیز مطلع گردید. در صورت نیاز میتوانید از مشاوره رایگان آنالیز تمادکالا یا راهنمای درخواست خدمات تخصصی آنالیز استفاده نمایید.

تمادکالا تا پایان مسیر با شماست

دیگران این آنالیزها را هم استفاده نموده اند
برخی از مشتریان تمادکالا