آنالیزهای زیست فناوری


دپارتمان تخصصی خدمات آنالیزهای حوزه زیست فناوری در فروشگاه اینترنتی تمادکالا با استفاده از اساتید دانشگاه و محققین با سابقه، آماده انجام خدمات متنوع آزمایشگاهی در این حوزه است. خدمات آنالیز این دپارتمان طیف گسترده ای از آنالیزهای حوزه های علوم زیستی مانند پزشکی، بهداشت، میکروبیولوژی، داروسازی و سم شناسی، صنایع غذایی و کشاورزی، بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی و علوم پایه را شامل می شود. این دپارتمان از بخش های گوناگونی تشکیل شده است که خدمات زیر را در کنار خدمات مشاوره تخصصی خود به دانشمندان و صنعتگران این سرزمین ارائه می کنند:

  • بخش پزشکی و داروسازی: ارائه انواع آنالیزهای سلولی مانند تست های سمیت شناسی، بررسی مرگ سلولی، بررسی آنالیز چرخه سلولی، تولید گونه های فعال اکسیژن و …
  • بخش میکروبیلوژی: ارائه خدمات انواع آزمون های آنتی بیوگرام و آنتی باکتریال.
  • بخش بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی: تست های حوزه ژنتیک، PCR و …
  • بخش صنایع غذایی و کشاورزی: اندازه گیری پروفایل پروتئینی با DSD PAGE، تولید و اندازه گیری پپتیدهای زیست فعال، اندازه گیری ویسکوزینه مواد غذایی و …

آزمون های این حوزه در حال تکمیل شدن بوده و جهت اطمینان از انجام آنالیزها لطفا  با تمادکالا تماس بگیرید

دیگران این آنالیزها را هم استفاده نموده اند
برخی از مشتریان تمادکالا