اندازه گیری کدورت (NTU)


فروشگاه اینترنتی تمادکالا  ارائه کننده خدمات تخصصی آنالیز می باشد ؛ این خدمات در تمادکالا در صورت نیاز همراه با تحلیل آنالیز ارائه می شود. همچنین اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید می توانید از مشاوره رایگان آنالیز تمادکالا استفاده کنید.

کدورت پدیده ای است که میزان شفافیت آب را مشخص می کند و به عنوان یک خاصیت ظاهری آب محسوب می گردد. کدورت باعث پراکندگی یا جذب نور در حین عبور آن بر روی یک خط مستقیم در آب می شود. هر یک از ذرات موجود در آب بر حسب شکل، اندازه و تراکم آنها در آب با جذب یـا پراکنده ساختن بخشی از نور تابیده شده به آن، میزان نور عبور کرده را تقلیل می‌دهند. هرچـه شـدت نـور عبـور کرده بیشتر باشد، ظاهر آب شفاف‌تر و زلال‌تر به نظر می‌آید و هرچه میزان و تراکم عامل‌های خارجی، اعم از آلی و معدنی (گل و لای، خاک رس، سیلت، باکتری‌ها و ویروس‌ها، میکروارگانیسم‌ها، رشته‌های گیاهی ترکیبات آلی رنگی محلول، ذرات سیاه مثل کربن فعال و اکسیدهای فلزی) در آب فزون‌تر باشد، میزان نور جذب یا منحرف‌شده بیشتر و در نتیجه کدورت آب بیشتر است.

در روش اولیه اندازه گیری کدورت ، قدرت عبور نور را از میان آب با قدرت پراکنده سازی و شکسته شدن آن مقایسه می نمایند که این اندازه گیری اساس روش استاندارد تعیین کدورت آب به وسیله کدورت سنج است. امروزه داده های بدست آمده از کدورت سنج بر حسب واحدهای فرمازین (Formazin) یا Nephlometry که براساس اصول پراکندگی نور است، بیان می شوند.
اندازه گیری کدورت بر اساس تکنولوژی مادون قرمز انجام می گردد که امکان اندازه گیری سریع میزان کدورت محلول را در محل تست برای شما فراهم می سازد.

مشخصات دستگاه

AL250T-IR AQUALYTIC 

رنج دستگاه NTU 0.01 – 1100

دیگران از این آنالیزها هم استفاده نموده اند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

برخی از مشتریان تمادکالا