شرکت برهان

محصولات

شرکت دانش بنیان نوآوران نانومقیاس برهان از شرکت های فعال ایرانیست که در زمینه تولید مواد نانویی فعالیت می کند. این شرکت یک شرکت دانش بنیان است.
محصولات مربوط به این شرکت دارای گواهی تاییدیه نانومقیاس از طرف ستاد توسعه فناوری نانو ایران هستند.

برخی از مشتریان تمادکالا