لوله خونگیری cbc

فروش لوله خونگیری cbc

لوله خونگیری cbc در آزمایش های cbc استفاده می شود. این لوله در آزمایشگاه های تشخیض طبی بسیار پر مصرف می باشد.

شما می توانید از شرایط فروش لوله خونگیری cbc استفاده کنید و خرید خود را ثبت کنید. این لوله در انواع مختلفی در فروشگاه تماد کالا موجود می باشد و قابل سفارش می باشد.

برخی از مشتریان تمادکالا