علوم در خانه

بسته های علم در خانه تولیدی شرکت صنایع آموزشی، به منظور آموزش علوم دوران ابتدایی و متوسطه در داخل خانه طراحی شده اتد. این بسته ها حاوی آزمایش های جذاب هستند که دانش آموزان با انجام آنها در خانه، میتوانند مفاهیم علوم را بهتر و عمیقتر درک کنند.

مباحث و آزمایش های این بسته ها منطبق بر کتاب های آموزش و پرورش هستند. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این بسته ها می توانید به توضیحات داخل هر کدام از محصولات توجه فرمایید.

برخی از مشتریان تمادکالا