منو

خرید و فروش مواد شیمایی مازاد و استوک مواد شیمایی مازاد خود را بفروشید

شرکت تماد کالا این امکان را برای شما فراهم کرده است تا با ثبت آگهی فروش مواد شیمایی مازاد و استوک امکان خرید مواد شیمیایی دست دوم را فراهم کنید. شما می توانید با پر کردن فرم ثبت آگهی و تکمیل فرم و وارد کردن اطلاعات تکمیلی مواد شیمیایی مورد نظر خود ، فروش مواد شیمیایی استوک و مازاد را از طریق سایت تماد کالا انجام دهید.


نحوه فروش مواد شیمیایی مازاد و استوک

شما می توانید با انتقال به صفحه درج رایگان آگهی مواد شیمیایی و پرکردن فرم موجود آگهی فروش مواد شیمیایی خود را به راحتی ثبت کنید.

نام ماده: نمک های استئارات
CAS No.: 1111111
شرکت سازنده: ایران
مقدار موجود: تناژ
قیمت: 200000 ریال

اطلاعات بیشتر

نام ماده: استون
CAS No.: 1
شرکت سازنده: ایران
مقدار موجود: 180
قیمت: 20

اطلاعات بیشتر

نام ماده: اسید فرمیک
CAS No.: Acid Formic
شرکت سازنده: BASF
مقدار موجود: موجود است
قیمت: تماس حاصل فرمایید

اطلاعات بیشتر

نام ماده: Rice bran wax
CAS No.: .
شرکت سازنده: .
مقدار موجود: 1lb
قیمت: توافقی

اطلاعات بیشتر

نام ماده: ست معرف کلر آزاد
CAS No.: 2105528
شرکت سازنده: هک
مقدار موجود: 10
قیمت: 000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: Dithiothreitol (DTT)
CAS No.: 27565-41-9 / 3483-12-3
شرکت سازنده: GOLDBIO
مقدار موجود: 10 gr
قیمت: 10000000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: المینیوم ایزو پروپکساید
CAS No.: 55531
شرکت سازنده: Titrachem
مقدار موجود: 25
قیمت: 150

اطلاعات بیشتر

نام ماده: Isatin
CAS No.: 820709
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 150
قیمت: 200

اطلاعات بیشتر

نام ماده: سدیم سلیکات
CAS No.: 55531
شرکت سازنده: Titrachem
مقدار موجود: 50 گرم
قیمت: 100

اطلاعات بیشتر

نام ماده: تترا اتیل اورتو سیلیکات
CAS No.: 55531
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 80 ml
قیمت: 100

اطلاعات بیشتر

نام ماده: HBr
CAS No.: 914069
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 100 cc
قیمت: 150

اطلاعات بیشتر

نام ماده: Xylenol orange
CAS No.: 108677
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 1گرم
قیمت: 100

اطلاعات بیشتر

نام ماده: 5 و 5 دی متیل 1 و 3 سیکلوهگزان دی اون
CAS No.: 55531
شرکت سازنده: Titrachem
مقدار موجود: 25
قیمت: 150

اطلاعات بیشتر

نام ماده: دی متیل سوفوکسید
CAS No.: 67-68-5
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 200 cc
قیمت: 150

اطلاعات بیشتر

نام ماده: ایمیدازول
CAS No.: 104716
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 25
قیمت: 100

اطلاعات بیشتر

نام ماده: پلی اتیلن گیلیکول PEG 600
CAS No.: 807486
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 150 cc
قیمت: 100

اطلاعات بیشتر

نام ماده: یدید پتاسیم Potassium iodide
CAS No.: 7681-11-0
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 250 گرم
قیمت: 450

اطلاعات بیشتر

نام ماده: Aluminium oxide 90 active neutral
CAS No.: 1010771000
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 800
قیمت: 300

اطلاعات بیشتر

نام ماده: chloroform
CAS No.: 67-66-3
شرکت سازنده: merck
مقدار موجود: 800 ml
قیمت: 250000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: phosphotungestic acid
CAS No.: 1343-93-7
شرکت سازنده: merck
مقدار موجود: 100 gr
قیمت: 670000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: stearic acid
CAS No.: 57-11-4
شرکت سازنده: carlo erba italy
مقدار موجود: 100 گرم
قیمت: 190000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: potasium bicarbonat
CAS No.: 298-14-6
شرکت سازنده: merck
مقدار موجود: 95 از 100 gr
قیمت: 140000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: درپوش لاستیکی
CAS No.: _
شرکت سازنده: Germany
مقدار موجود: حداکثر ۱۶۰ عدد
قیمت: ۵ و ۶ و ۷ هزارتومان هرعدد

اطلاعات بیشتر

نام ماده: محلول آمونیاک 25 درصد
CAS No.: 1336-21-6
شرکت سازنده: ایران
مقدار موجود: 10 تن
قیمت: توافقی

اطلاعات بیشتر

برخی از مشتریان تمادکالا