منو

خرید و فروش مواد شیمایی مازاد و استوک مواد شیمایی مازاد خود را بفروشید

شرکت تماد کالا این امکان را برای شما فراهم کرده است تا با ثبت آگهی فروش مواد شیمایی مازاد و استوک امکان خرید مواد شیمیایی دست دوم را فراهم کنید. شما می توانید با پر کردن فرم ثبت آگهی و تکمیل فرم و وارد کردن اطلاعات تکمیلی مواد شیمیایی مورد نظر خود ، فروش مواد شیمیایی استوک و مازاد را از طریق سایت تماد کالا انجام دهید.


نحوه فروش مواد شیمیایی مازاد و استوک

شما می توانید با انتقال به صفحه درج رایگان آگهی مواد شیمیایی و پرکردن فرم موجود آگهی فروش مواد شیمیایی خود را به راحتی ثبت کنید.

نام ماده: استانات سدیم
CAS No.: c30
شرکت سازنده: نیکفام گستر
مقدار موجود: 6000
قیمت: 120000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: ایزوپروپیل الکل
CAS No.: 0
شرکت سازنده: چین امارات
مقدار موجود: فله
قیمت: توافقی

اطلاعات بیشتر

نام ماده: مورفولین
CAS No.: 110-91-8
شرکت سازنده: چین
مقدار موجود: 1 تن
قیمت: توافقی

اطلاعات بیشتر

نام ماده: گلیسرین بهداشتی
CAS No.: 56-81-5
شرکت سازنده: شیمی گستر نیما
مقدار موجود: 750 کیلوگرم
قیمت: 28000 تومان

اطلاعات بیشتر

نام ماده: آب اکسیژنه آزمایشگاهی
CAS No.: 7722-84-1
شرکت سازنده: پاشا
مقدار موجود: 1000
قیمت: 29000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: نشادر چینی تیانجین
CAS No.: 99.5
شرکت سازنده: تیانجین
مقدار موجود: 15تن
قیمت: 8200

اطلاعات بیشتر

نام ماده: PBS پودر
CAS No.: P0750-N10L
شرکت سازنده: Biowest
مقدار موجود: برای 10 لیتر محلول PBS
قیمت: توافقی

اطلاعات بیشتر

نام ماده: آب HPLC گرید
CAS No.: 401-11-01
شرکت سازنده: شرکت به آزما شیمی پژوهش پارس
مقدار موجود: یک لیتر
قیمت: 60,000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: پراستیک اسید
CAS No.: 79-21-0
شرکت سازنده: کاله کیمیا
مقدار موجود: 1,000,000,000
قیمت: 30000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: COUPSYL® TMS تترا متیل سیلیکات
CAS No.: ندارد
شرکت سازنده: کوپل شیمی سپاهان
مقدار موجود: ظروف 1کیلوگرمی وگالن 20کیلوگرمی
قیمت: تماس بگیرید

اطلاعات بیشتر

نام ماده: COUPSYL® TES 28 تترا اتیل ارتو سیلیکات
CAS No.: ندارد
شرکت سازنده: کوپل شیمی سپاهان
مقدار موجود: ظروف 1کیلوگرمی وگالن 20کیلوگرمی
قیمت: تماس بگیرید

اطلاعات بیشتر

نام ماده: فنول
CAS No.: 108-95-2
شرکت سازنده: کومهو
مقدار موجود: 50 بشکه
قیمت: 41000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: اتانول 100983
CAS No.: 64-17-5
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 2.5 لیتری
قیمت: 800 هزار تومان

اطلاعات بیشتر

نام ماده: استونیتریل 100030 گرید HPLC
CAS No.: 75-05-8
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 2.5 لیتری
قیمت: 700 هزار تومان

اطلاعات بیشتر

نام ماده: آمونیوم کلرید
CAS No.: 12125-02-9
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 1کیلوگرم
قیمت: 100000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: آهن آمونیوم (II) هگزاهیدرات سولفات
CAS No.: 7783-85-9
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 1 کیلوگرم
قیمت: 100000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: اسید سولفوریک 95-98٪
CAS No.: 7664-93-9
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 1کیلوگرم
قیمت: 100000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: بخار اسید هیدروکلریک 37٪
CAS No.: Grade Value ACS,ISO,Reag. Ph Eur
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 1کیلوگرم
قیمت: 100000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: آمونیوم استات
CAS No.: 631-61-8
شرکت سازنده: مرک
مقدار موجود: 1کیلوگرم
قیمت: 100000

اطلاعات بیشتر

نام ماده: سولفات آلومینیوم ۱۸ آبه
CAS No.: 7784-31-8
شرکت سازنده: merck
مقدار موجود: ۲۳۰ گرم
قیمت: ۱۰۰۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر

نام ماده: بنزیل سیانید (Benzyl Cyanide)
CAS No.: 140-29-4
شرکت سازنده: Merck
مقدار موجود: 500 میلی لیتر
قیمت: 1,500,000 هزار تومان

اطلاعات بیشتر

نام ماده: تیواوره
CAS No.: 62-56-6
شرکت سازنده: چین
مقدار موجود: بسته های 25 کیلوگرمی
قیمت: 75000 تومان - بسته 25 کیلوگرمی

اطلاعات بیشتر

نام ماده: دی اتیل اتر
CAS No.: 60-29-7
شرکت سازنده: ایران(ISV)
مقدار موجود: 4 لیتر
قیمت: لیتری 640000 تومان

اطلاعات بیشتر

نام ماده: لسیتین
CAS No.: 8002-43-5
شرکت سازنده: diamond river
مقدار موجود: بشکه 20 لیتری
قیمت: 21500 تومان

اطلاعات بیشتر

برخی از مشتریان تمادکالا

از تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ برای ارتباط با تماد کالا با شماره 62999047 تماس بگیرید.