منو

گلیکولیک اسید Glycolic acid

قیمت این ماده در حال حاضر دو برابر همین قیمیت است که من می فروشم، ولی چون نیاز به تهیه ماده دیگری دارم، مجبورم این ماده را زیر قیمت بفروشم.

CAS No.: 79-14-1
شرکت سازنده: Alfa Aecar
مقدار موجود: 7.5 لیتر (بسته های 2.5 لیتری)
قیمت: هر صد گرمی 100 هزار تومان
تلفن: 52...09
تلفن همراه: 52...09

برخی از مشتریان تمادکالا