منو

کلسیم کلراید

کلسیم کلراید با خلوص حداقل 95%
تلفن تماس جهت خرید :
02185589405
02185589407
09216833261

CAS No.: 10043-52-4
شرکت سازنده: کارافرینان نوید اینده
مقدار موجود: تن
قیمت: 0
تلفن: 07...02
تلفن همراه: 61...09

برخی از مشتریان تمادکالا