آنالیز کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی


آنالیز GC-MS

فروشگاه اینترنتی تمادکالا آماده ی ارائه خدمات تخصصی آنالیز کروماتوگرافی گازی می باشد؛ این خدمات در تمادکالا در صورت نیاز همراه با تفسیر آنالیز کروماتوگرافی گازی یا GC-MS ارائه می شود. قیمت آنالیز کروماتوگرافی گازی و تفسیر GC-MS در قسمت رو به رو محاسبه می گردد. همچنین اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید می توانید از مشاوره رایگان آنالیز تمادکالا استفاده کنید.

gc-ms-g

معرفی آنالیز کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی

 آنالیز کروماتوگرافی گازی – طیف سنج جرمی چیست؟

آنالیز GC-MS یکی از مهمترین و پرکاربردترین روش های جداسازی، روش کروماتوگرافی است. به طور کلی کروماتوگرافی در علم شیمی، برای جداسازی اجزای یک مخلوط با عبور دادن یک فاز متحرک از روی یک فاز ساکن می باشد. کروماتوگرافی گازی یک روش فیزیکی است که برای جداسازی، شناسایی و اندازه گیری اجزای فرار به کار می رود. این روش سریع و ساده است و برای تشخیص ناخالصی های موجود در یک ماده فرار یا مقادیر کم مواد ضد آفت در پوست میوه جات و اندازه گیری های گازها و آلودگی مواد به کار می رود.

در کروماتوگرافی گازی، جداسازی اجزا یک مخلوط متناسب با میزان توزیع اجزا تشکیل دهنده مخلوط بین فاز متحرک گازی و فاز ساکن جامد یا مایع صورت می گیرد. در این روش گاز حامل، مخلوط را درون ستون حرکت می دهد و بین دو فاز در حالت تعادل (گاز-مایع) اجزا تشکیل دهنده مخلوط توزیع می شوند. بنابراین فاز متحرک اجزا تشکیل دهنده نمونه را به طرف بیرون ستون حرکت می دهد و هر مولکولی که با ارتباط سست تر جذب ستون شده است، زودتر و جزیی که قدرت جذب بیشتری با ستون دارد، دیرتر از ستون خارج می شوند. بنابراین، اجزا مخلوط از یکدیگر جدا می شوند.

مشخصات دستگاه آنالیز کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی

نام دستگاه: Gas Chromatography/Mass Spectrometery

سازنده: Agilent

کشور سازنده: آمریکا

مدل:                  GC: 6890

       MSD: 5973        

 • محدوده جرمی 1.8 – amu 800
 • مجهز به ستون های متنوع جهت آنالیزهای تخصصی
 • مجهز به سیستم های Auto Sampler و Head Space
 • مجهز به کتابخانه های الکترونیکی  NIST وWiley و کتابخانه تخصصی آفتکش ها

کاربردهای آنالیز کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی

 • تعیین باقیمانده انواع سموم و آفتکش ها در آب، نوشیدنیها،مواد غذایی، خاک، محصولات زراعی و  ..
 • تعیین متابولیت های دارویی و باقیمانده مواد دارویی و سموم در مایعات فیزیولوژیکی
 • جداسازی و شناسائی برخی ترکیبات آلی
 • جداسازی و شناسائی ترکیب گازها مانند گاز شهری
 • تعیین ساختار ترکیبات آلی در لاستیک
 • آنالیز برخی داروهای نانوذرات
 • شناسایی ترکیبات مختلف تشکیل دهنده انواع اسانس
 • آنالیز نمونه های پیچیده محیطی و گیاهی
 • آنالیز حلال های صنعتی

توانایی ها و محدودیت های آنالیز کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی

مزیت و توانایی ها

 • تعیین سطوح بسیار کم از آلودگی های آلی
 • توانایی تعیین مقدار آنالیت ها

محدودیت ها

 • قابل استفاده تنها برای نمونه های بخار یا آنهایی که قابلیت تبخیر دارند
 • نمونه ها باید پایداری حرارتی داشته باشند تا در هنگام گرم شدن تخریب نشوند

خدمات و تفسیر آنالیز کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی

 • محاسبه ی کمی عناصر فرار و نیمه فرار آلی
دیگران از این آنالیزها هم استفاده نموده اند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

برخی از مشتریان تمادکالا