آزمون آنتی بیوگرام تعیین MIC و MBC


آزمون آنتی بیوگرام تعیین MIC و MBC

شرکت تمادکالا در زمینه آزمون آنتی بیوگرام  (تعیین خواص آنتی باکتریال مواد) تعیین MIC و MBC و تفسیر آزمون آنتی بیوگرام تعیین MIC و MBC آماده ارائه خدمات تخصصی آنالیز می باشد. شما می توانید با ثبت درخواست آزمون تعیین MIC و MBC ضمن براورد هزینه، اطلاعات لازم را در خصوص قیمت آزمون آنتی بیوگرام تعیین MIC و MBC کسب کنید.

معرفی آزمون آنتی بیوگرام تعیین MIC و MBC

تست آنتی بیوگرام تعیین MIC و MBC چیست؟

در علم میکروب شناسی به دسته ای از دارو ها که روی باکتری ها اثر می گذارند آنتی باکتریال ها یا آنتی بیوتیک ها می گویند. هر دسته از آنتی بوتیک ها بر روی باکتری های معینی تاثیر داشته و این دارو ها بر روی ویروس و یا سایر میکروارگانیسم ها تاثیری نخواهند داشت. آزمون های آنتی بیوگرام که به صورت روتین در آزمایشگاه های میکروبیولوژِی انجام می گیرند، نشان می دهند که کدام یک از آنتی بیوتیک ها بر روی میکروب مورد مطالعه موثر می باشند.

آزمون آنتی بیوگرام عبارت است از سنجش میزان آنتی بیوتیک یا سایر عوامل ضد میکروبی برای ممانعت از رشد باکتری ها در آزمایشگاه است. این توانایی را می توان با استفاده از روش های رقت سازی در لوله یا کشت میکرواروگانیسم در پلیت اندازه گیری نمود. اصول آنتی بیوگرام بر پایه دو اصطلاح میکروب شناسی است:

(Minimum Inihibitory Concentration (MIC

(Minimum Bactericidal Concentration (MBC

منظور از MIC ، غلظتی از یک آنتی بیوتیک است که می تواند رشد باکتری را در شرایط آزمایشگاهی مهار کند و منظور از MBC، حداقل غلظتی از دارو است که باکتری را از بین می برد. اساس روش برای تعیین MIC و MBC در مجموعه تمادکالا بر پایه روش رقیق کردن در محیط مایع Broth Dilution  است.

  • این آزمون برای تمامی باکتری های گرم مثبت و منفی قابل اجرا است.

توانایی ها و محدودیت های  آزمون آنتی بیوگرام تعیین MIC و MBC

 

خدمات و تفسیر آزمون آنتی بیوگرام تعیین MIC و MBC

آزمون دیسک دیفیوژن برای گونه های مختلف باکتری در تمادکالا قابل انجام است. قبل از ثبت آزمون با تمادکالا تماس گرفته و از وجود گونه باکتریایی مد نظر خود مطمئن شوید.

در نیاز می توانید برای آزمون آنتی بیوگرام تعیین قطر هاله عدم رشد – آزمون دیسک دیفیوژن (Disk diffusion) روی آن کلیک نمایید.

دیگران از این آنالیزها هم استفاده نموده اند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

برخی از مشتریان تمادکالا