اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD)


فروشگاه اینترنتی تمادکالا  ارائه کننده خدمات تخصصی آنالیز می باشد ؛ این خدمات در تمادکالا در صورت نیاز همراه با تحلیل آنالیز ارائه می شود. همچنین اگر نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید می توانید از مشاوره رایگان آنالیز تمادکالا استفاده کنید.

مواد آلی، با وزن مولکولی پایین که قابل حل در آب هستند این قابلیت را دارند که توسط باکتریها یا قارچهای هوازی تجزیه و یا به عبارتی اکسیده شوند. در حقیقت باکتریها یا سایر میکروارگانیسم های موجود در آبهای طبیعی و بخصوص فاضلابها از این نوع مواد آلی بعنوان یک منبع تغذیه و کسب انرژی استفاده می کنند. باکتریهای هوازی که در فاضلابها وجود دارند با مصرف اکسیژن محلول در آب علاوه بر تنفس، به اکسیداسیون و تجزیه کردن این مواد می پردازند و در نتیجه اکسیژن محلول در آب به موازات این عمل حیاتی به تدریج تغییر می کند. این شیوه از بین رفتن مواد آلی و آلوده ساز را توسط باکتریهای هوازی بنام خود پالایشی یا خود تصفیه کنندگی فاضلاب می شناسند به طوری که اگر یک نمونه فاضلاب، اکسیژن محلول و میکروارگانیسم زنده و فعال به حد کافی داشته باشد می توان انتظار داشت که پس از گذشت مدت زمانی، حداقل نیمی از این مواد آلوده کننده آلی تجزیه شده و از بین بروند.

این نوع روش تصفیه هوازی را می توان بطور عموده درمورد فاضلابها اجرا نمود. ابتدا در آزمایشگاه در مقیاسهای کوچکتر نمونه فاضلابی را که باید تصفیه شود مورد آزمایشهایی قرار می دهند. یکی از این آزمایشها تست BOD می باشد. بوسیله این آزمایش میزان اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه بیولوژیکی و بیوشیمیایی فاضلاب در نمونه های کوچک اندازه گیری می شود تا سپس بتوان در فرآیند بزرگ تصفیه در تصفیه خانه ها مقدار اکسیژن مورد نیاز را وارد آب نمود (از طریق هوادهی). این روش در اندازه گیری مقدار اکسیژن مورد نیاز در آبهای سطحی با محدودیت هایی روبروست و برون یابی نتایج آزمایش نمی تواند مقدار حقیقی اکسیژن مورد نیاز را مشخص نماید. بدلیل اینکه محیط آزمایشگاهی نمی تواند شرایط واقعی را از نظر درجه حرارت، نور خورشید، آلودگی های بیولوژیکی، حرکت آب و غلظت اکسیژن فراهم نماید.

نمونه هایی که برای تعیین BOD مورد آزمایش قرار می گیرند ممکن است در طول انتقال، دخیره و نگهداری دستخوش تغییرات مهمی شوند و یا تجزیه گردند. اگر فاصله زمانی بین نمونه برداری و شروع آزمایش بیشتر از ۲۴ ساعت باشد مقدار BOD که در روز آزمایش تعیین می شود کمتر از مقدار واقعی خواهد بود. برای کاهش میزان تغییرات در اکسیژن مورد نیاز که بین دو زمان نمونه برداری و آزمایش روی می دهد، تمامی نمونه ها را در دمای پایین تر از ۴oC نگهداری می کنند و همچنین حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد از جمع آوری نمونه ها آنها را در انکوباتور قرار می دهند.

مقدار اکسیژن مورد نیاز در یک نمونه بستگی به میزان آلودگی آن نمونه به مواد آلی قابل تجزیه دارد. تثبیت یک نمونه پساب مشخص بطور کامل ممکن است احتیاج به مدت زمانی بیش از زمانی که برای اهداف عملی در نظر گرفته شده است، داشته باشد. به این دلیل معمولاً دوره پنج روزه را بعنوان استاندارد آزمایش تعیین کرده اند و اغلب این روش را بنام ۵(BOD) می نامند.

دیگران از این آنالیزها هم استفاده نموده اند

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

برخی از مشتریان تمادکالا