منو

مواد شیمیایی صنعت چاپ (قسمت دوم) هیچ امتیازی ثبت نشده است.

در قسمت قبلی از  مقاله مواد شیمیایی صنعت چاپ با انواع مواد شیمیایی خصوصا انواع مرکب ها و مواد شیمیایی مورد استفاده در آن آشنا شدیم . در این مقاله از مواد شیمیایی صنعت چاپ با با انواع حلال ها ، بی بو کننده ها، واکس ها و … در صنعت چاپ آشنا می شوید.

فروشگاه اینترنتی تمادکالا در زمینه فروش انواع مواد شیمیایی فعالیت می کند. شما می توانید با مراجعه به صفحه مواد شیمیایی تجربه متفاوتی را از خرید مواد شیمیایی داشته باشید.

مواد شیمیایی صنعت چاپ

مواد شیمیایی : حلال ها در صنعت چاپ

 الکل ها: الکل ها نیز به صورت حلال در ساختمان مرکب های چاپ به ویژه در مرکب های فلکسو گرافی و هلیو گراور مصرف دارند و شامل الکل های زیر می باشند:

 • اتانول یا الکل اتیلیک: اتانول به صورت بدون آب و خالص در صنعت مرکب سازی مصرف ندارد، بلکه به صورت ٩۶ ٪ که ۴٪ آن آب می باشد مصرف دارد.

فروش اتانول صنعتی

 • پروپانول نرمال: یک حلال خیلی خالص و جزو IMS ها بوده و در مرکب های فلکسو و گراور مصرف دارد. خشک شدن و تنظیم خشک شدن مرکب را بعد از چاپ و روی ماشین چاپ با این حلال می توان کنترل کرد.
 •  ایزو پروپانول IPA : یک الکل IMS بدون رنگ به رنگ آب است. یکی از حلال های خوب رزین مورد مصرف در مرکب فلکسو و گراور به شمار می رود.
 •  بوتانول نرمال: الکلی از گروه IMS است که خیلی دیر تر از الکل های قبلی پرش دارد و قابلیت مخلوط شدن با بیشتر حلال های مورد مصرف در هلیوگراور وفلکسوگرافی را دارد. بیشتر در صنایع رنگ و مرکب سازی، به ویژه درمرکب های سیلک اسکرین، مصرف دارد. بیشتر چربی های رنگی بازی  پایه روغن و واکس نیز قابل حل در بوتانل نرمال می باشد.
 •  سیکلوهگزانول: ماده ای روغنی شکل، که به صورت محدود در مرکب های اسکرین مصرف دارد.
 • متیل سیکلو هگزانول: یک مایع کاملاً روغنی شکل که یکی از از بهترین حلال ها برای اترهای سلولزی، استرهای کلوفان و شلاک می باشد.
 •  منو اتیلن گلیکول: منو اتیلن گلیکول یک الکل بدون رنگ و غلیظ و جاذب رطوبت است و با اب به خوبی مخلوط می شود. کاربرد آن در مرکب های لترپرس کارتن بر پایهی آب و فلکسوهای پایهی آب می باشد.
 •  منو پروپیلن گلیکول: این حلال بدون رنگ خیلی شباهت به اتیلن گلیکول دارد. کاربرد ان در صنایع غذایی و صنایع دارویی، (عطر و اسانس) می باشد. هم چنین در تولید مرکب های چاپی جهت بسته بندی مواد غذایی به کار می رود.
 •  هگزیلن گلیکول: مایعی است بدون رنگ و بدون بو، که بیشترین کاربرد آن برای ایجاد تأخیر در خشک شدن مرکب های فلکسو گرافی و گراور می باشد. به علت گرانی، کاربرد کمی دارد ولی در مرکب های لترپرس پایهی آب و در صنایع چاپ بسته بندی مواد غذایی مصرف می شود. در بعضی موارد می توان از این حلال در تولید مرکب های افست خشک که برای چاپ روی لیوان های بستنی و لیوان های لبنیات، از جنس پلی استایرن، استفاده کرد. قابل مخلوط شدن با روغن گیاهی و بیشتر حلال های روغنی مورد مصرف در مرکب های چاپ می باشد.
 •  دی اتیلن گلیکول: مایعی است بدون رنگ و غلیظ و جاذب رطوبت و قابلیت مخلوط شدن با آب، الکل ها، استن، گلیکول اترها را دارد. بیشترین مصرف آن در فرمولاسیون مرکب های لترپرس پایهی آب در صنایع بسته بندی به ویژه کارتن می باشد.
 • دی پروپیلن گلیکول: این حلال بدون رنگ، غلیظ، تقریباً مانند دی اتین گلیکول در تولید مرکب های کارتن و لترپرس پایه آب مصرف دارد. جهت تنظیم درجهی خشک شدن این نوع مرکب ها با سایر گلیکول هماهنگ میباشد.
 •  تری اتیلن گلیکول: حلالی است بدون رنگ، پایدار، غلیظ؛ که همراه حلال های گلیکولی برای حل کردن رزین های مالئنیکی، شلاک جهت تولید مرکب های لترپرس پایهی آب مصرف دارد.
 •  گلیسیرین: مایعی شربتی غلیظ، بدون رنگ، بدون بو و با مزهی شیرین می باشد. کاملاً جاذب آب بوده و تا ۵٠ ٪ وزن خود آب جذب می کند؛ بیشترین کاربرد این مایع برای ساختن رزین های مصرفی در مرکب چاپ است و جهت ساخت یک نوع مرکب استامینی نیز کاربرد دارد. به علاوه، در بیشتر مرکب های پایهی آب، به ویژه فلکسو، نقش نرم کننده را در رزین های آکریلیک دارد.

فروش گلیسیرین

 •  آمینو اتیل گلیکول اتر: حلال خوبی برای نیترو سلولز و بخشی از رزین های هیدروکسیل دار می باشد که حالت روغنی داشته و بوی شیرینی دارد.
 •  اتوکسی پروپانول: این حلال غیر سمی و دیر فرار، برای حلال پروپیلن گلیکول منو اتیل اتر (اتوکسی پروپانول) که نزدیک ترین اکسید اتیلن می باشد، جایگزین اتوکسی اتانول شده است. پرش حلال را تأخیر می اندازد در مرکب های لترپرس و فلکسو و گراور کاربرد دارد.
 • استن یا دی متیل کتون: یکی از پرمصرف ترین حلال های صنعتی است و دارای قیمت نسبتاً مناسب با قدرت حلالیت بالا می باشد. بیشترین مصرف آن در تهیهٔ لاک های نیترو سلولزی است. در کشورهای اروپایی در ساخت مرکب های فلکسو و گراور مصرف دارد.
 •  متیل اتیلن کتون: حلالی است بی رنگ، قابل حل در کلیهی روغن های گیاهی و حلال های استری، بیشترین و اصلی ترین مصرف آن در مرکب های گراور بوده و قدرت پرش آن یک سوم استن می باشد. همراه حلال های اتیل استات الکل ها جهت حل رزین های مالئنیکی، سلولزی و پلی آمیدی برای تولید مرکب های گراور مصرف دارد.
 •  متیل ایزوبوتیل کتون: حلالی است بی رنگ، تقریباً با آب مخلوط نمی شود ولی با بیشتر حلال های آلی و روغن ها مخلوط می شود. در رنگ های چاپی سیلک اسکرین و گراور مصرف دارد.
 •  سیکلو هگزان: یک حلال بسیار قوی، بدون رنگ و با بوی تند می باشد. با اب مخلوط نمی شود. برای حل کردن رزین هایی مانند اتیل سلولز، نیترو سلولز و پلی وی نیل کلراید کاربرد دارد. بیشترین مصرف آن در تولید رنگ سیلک اسکرین می باشد.

فروش سیکلوهگزانول

 •  متیل سیکلو هگزانون: اسم تجاری آن سکتون B است. رنگ آن کهربایی و بویی بسیار تندی دارد و مانند سیکلو هگزانون در مرکب های چاپ سیلک اسکرین مصرف دارد.
 •  ایزوپرن: یک حلال کتونی بسیار خوب است، بهترین حلال روغن ها و چربی ها است. بیشتر جهت تولید مرکب های چاپ فلز به روش سیلک اسکرین به کار می رود و بهترین حلال نیترو سلولز و PVC می باشد.
 •  دی استن الکل (پیرانتون الکل): حلالی است روشن به رنگ کمی زرد که در اثر ماندن به مرور زردتر می شود. حلالی کاملاً استثنایی است، زیرا هم خواص الکلی را دارد و هم خواص کتونی؛ بدین معنی که می تواند به عنوان یک حلال واسطه دو گروه رزین را با هم در کنار هم نگهدارد. بهترین حلال برای نیترو سلولز، سلولز استات پلی وی نیل استات شلاک بوده و حلال بیشتر جوهرهای هم بازیک و غیر بازیک نیز می باشد.
 •  اتیل استات: حلالی بی رنگ با بوی قوی میوه ای است. بعد از مرکب چاپ در صنعت رنگ سازی نیز جهت تهیهی لاک های صنعتی کاربرد دارد. علاوه بر این ها، حلال رزین های نیترو، سلولز، اتیل سلولز، پلی وی نیل استات، پلی استایرن، استرهای کلوفان و رزین های مالئنیک نیز می باشد.
 • ایزو پروپیل استات: تماماً خواص اتیل استات را دارد با این تفاوت که میزان فراریت آن نصف اتیل استات بوده ولی بوی آن تندتر از اتیل استات می باشد.
 •  بوتیل استات نرمال: بدون رنگ، با بوی میوه ای و مخصوص حلال های استاتی است. با آب مخلوط نمی شود ولی با روغن های گیاهی و فسیلی، از حلال های آلی و هیدروکربوری، مخلوط می شود. به مقدار خیلی کم در مرکبهای چاپ فلکسو و گراور و بیشتر در مرکب های دکوری و فویل آلومینیوم مصرف دارد. علاوه براین، حلال خوبی برای نیترو سلولز رزین های هیدرو کربوری، کلوفان و استرهای کلوفان، کائوچو کلره، رزین های وی نیل، پلی استایرن و اکریلات ها می باشد.
 •  پروپیل استات نرمال: رنگ آب گونه با بوی میوه ای و حلال خوبی برای نیترو سلولز است؛ به ویژه وقتی با الکل ها و استات های دیگر مخلوط شود، کاربرد آن برای رنگ های فلکسو و گراور می باشد.

مواد شیمیایی : نرم کن ها در صنعت چاپ

نرم کن ها در مرکب چاپ فیلم حاصل از وارنیش ها یا مرکب چاپ بعد از چاپ را انعطاف پذیر ساخته و آن را از حالت ترد بودن و شکنندگی درمی آورند. اصولاً نرم کن ها باید فراریت نداشته باشند و در ساختمان پلیمری فیلم مرکب چاپ باقی بمانند تا موجب تداوم نرمی و انعطاف پذیری فیلم چاپی باشند. تعداد زیادی از نرم کن ها، با فرمول های شیمیایی متعدد، در ساختمان مرکب چاپ مصرف دارند. این نرم کن ها به شکل مایع غلیظ یا جامدات پودری در فرمولاسیون مرکب مصرف دارند. از نظر کیفی، نرم کن نباید موجبات مهاجرت رنگدانه را از لایه های زیری به سطح چاپی فراهم آورد. نقش نرم کن ها به صورت خلاصه به شرح زیر است:

 1. براقیت را اضافه می کنند
 2.  از کریستالیزاسیون جلوگیری می کنند (معمولاً دراثر تغییرات درجه حرارت محیط سطوح چاپی ممکن است ترد و شکننده گردند).
 3. از تجمع رنگدانه جلوگیری می کنند.
 4.  قابلیت انعطاف بیشتری به سطوح چاپی می دهند.
 5.  چسبندگی فیلم چاپی به سطح چاپی را افزایش می دهند.
 6.  در درجه حرارت بالا موجب پایدارشدن رنگ می گردند.

بهترین نرم کن ها که در صنعت مرکب سازی مصرف دارد به شرح زیر است:

1-دی. بی. پی (Di Buthyl Phetalate)، 2- دی. او. پی(Di Octyl Phetalate)، 3- تری کرزیل فسفات، 4- روغن سویای اپوکسی شده، 5- کافور، 6-تری اتیل ستیرات، 7- دی ایزوبوتیل فتالات، 8-ترکیبات تغییر شکل یافتهی روغن کرچک.

مواد شیمیایی :واکس ها در صنعت چاپ

واکس ها، به سطح چاپی لیزی و خاصیت لغزندگی می دهند و غیر از مقاومت در مقابل سایش، سطح چاپی را هم مقاوم آب می کنند. ضمناً در ساختمان مرکب هایی که به وسیلهی حرارت برگردان می شوند درصد زیادی واکس وجود دارد. با اضافه کردن مقدار کمی واکس به فرمول مرکب چاپ مقدار زیادی از چسبندگی آن کاسته می شود. از جمله واکس هایی که در این صنعت مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیر است:

 1. واکس های سنتزی: واکس های پلی اتیلن، پلی تترافلئورو اتیلن، اسید چرب آمیدها
 2. واکس های نفتی: واکس مونتان

مواد شیمیایی :خشک کن هادر صنعت چاپ

خشک کن ها را به عنوان کاتالیزور جهت بالا بردن خاصیت خشک شوندگی روغن هایی که در ساختمان مرکب های افست و لترپرس مصرف دارند به کار می برند. در حضور این مواد شیمیایی مراحل اکسیداسیون و تشکیل فیلم خشک و تبدیل آن به یک فیلم سخت، به جای ۴ ساعت در مدت زمان کوتاهی انجام می گیرد. اکثر این کاتالیزورها نمک های معدنی و صابون های اسیدهای آلی هستند.

در سال های اخیر ترکیبات و مشتقات پیچیده ای از فلزات جهت بالا بردن مدت زمان اکسیداسیون مرکب های افست و لترپرس به بازار آمده است. خشک کن های فلزی دو نوع اند:

1- خشک کن های مایع: کبالت، منگنز، سدیم، سرب، زیرکونیوم، کلسیم، لیتیوم؛ و اسیدهای آلی که جهت تولید خشک کن های مایع به کار می روند، عبارتند از: اکتوئیک اسید چرب؛ رزین اسیدهای چرب، نفتنیک اسیدهای چرب، اسیدهای چرب روغن کتان.

2- خشک کن های خمیری: خشک کن های خمیری بیشتر در چاپ چهار رنگ که رنگ ها روی هم قرار می گیرند کاربرد دارد. این گروه از خشک کن ها از پخش و آسیاب کردن نمک های سرب و منگنز در وارنیش های روغن کتان به دست می آیند. استات سرب و بورات منگنز از معمولی ترین نمک هایی هستند که برای این کار به کار می روند. می توان از نمک کبالت نیز استفاده کرد که به تنهایی یا همراه منگنز نفتنات کاربرد دارد. پراکسیدهای معدنی اخیراً برای بالا بردن قدرت خشک شدن مرکب های افست و لترپرس کاربرد پیدا کرده و بسیار موفقیت آمیز بوده است.

مواد شیمیایی : آنتی اکسیدانها در صنعت چاپ

آنتی اکسیدان ها موادی هستند که با رادیکال های آزاد تولید شده در ساختمان مرکب چاپ، ترکیب می شوند و از اکسیداسیون خود به خودی مرکب جلوگیری می کنند. مواد آنتی اکسیدان مصرفی در مرکب چاپ به شرح زیر است:

اسم تجاری اسم شیمیایی
ایوگنول هیدروکسی آنیزول
هیدروکینون متیل اتیل کتوکسیم
پیرو کاتشول بوتیک آلدوکسیم
گوآنیکول سیکلو هگزانون اکسیم

مواد شیمیایی :بی بو کننده ها در صنعت چاپ

بعضی از موادی که در ساختمان مرکب چاپ کاربرد دارند، دارای بویی قوی و بعضاً فوق العاده ناخوشایند می باشند، لذا ایجاد مزاحمت می کنند. حلال های زود فرار احتمالاً بدترین منابع تولید این بوهای ناخواسته می باشند. در بعضی موارد مواد جانبی فراری که در اثر واکنش های اکسیداسیون فیلم مرکب یا انبارکردن مرکب و نگهداری آن ایجاد می شوند، هم چنین بعضی از مواد کاربردی در ساختمان مرکب، در اثر ترکیب با لایهی سطح چاپی، ایجاد بوی بد و ناخوشایند می کنند، که لازم است به هر شکلی جلوی این بوهای ناخواسته گرفته شود. این مشکل با آگاهی از ساختمان و خواص مواد مصرفی در ساخت مرکب چاپ قابل جلوگیری و حل خواهد بود.

در بعضی از موارد با به کاربردن مواد شوینده جهت شست و شوی لاستیک و نوردهای صلایهی مرکب در سطوح چاپی ایجاد بوی ناخواسته می شود لذا در انتخاب مواد شوینده و حلال های شوینده باید دقت کافی به کار برد. در مواردی می توان برای پنهان نگهداشتن بوهای ناخواسته موادی، با بوی قوی و مؤثر و خوش بو، به مقدار کم، در فرمول ترکیب چاپ به کاربرد و بدین وسیله بوهای موجود در مرکب را مغلوب بوهای خوب کرد. چنین موادی را مواد بی بو کننده (Deodorant) گویند که شامل ترکیبات آمیل، متیل سالیسیلات، وانیل و بعضی روغن های گیاهی یا حاصل از تقطیر مواد گیاهی می باشد (اسانس انواع میوه ها).

مواد شیمیایی :مرکب های خشک شونده به وسیله ی اشعه

یکی از پیشرفت های بزرگ در صنعت مرکب چاپ در سال های اخیر، به ویژه در مرکب های چاپ خمیری، تولید مرکب هایی است که به وسیلهی اشعه، خشک یا پلیمر می شوند. تابش اشعهی UV روی مرکب ها و لاک های روشن روی کار منجر به ایجاد واکنش بین مولکول های رزین موجود در ساختمان این مرکب ها شده و درنتیجه مرکب به صورت یک قشر جامد خشک براق درمی آید. در این شیوه، در حقیقت، در اثر تابش اشعه، پلی مریزاسیون ادامه پیدا کرده و رزین ها تبدیل به پلیمر جامد می شود. مواد اولیه ای که در این نوع مرکب ها به کار می روند به شرح زیر می باشد:

1-رزین های اپوکسی آکریلات، 2-پلی استر آکریلات ها و پلی استرهای غیر اشباع،3- رزین های اورتان استرها

به محتوای این صفحه امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • مقالات تمادکالا

  • کاربرد ظروف آزمایشگاهی، راهکاری بهینه برای افزایش کیفیت آزمایش

   کاربرد ظروف آزمایشگاهی، راهکاری بهینه برای افزایش کیفیت آزمایش

   آیا تا به حال فکر کرده اید که تولید ظروف آزمایشگاهی در ابعاد و انواع مختلف به چه دلیل بوده است و ظروف آزمایشگاهی بر اساس ساختار در چه مواردی استفاده می شوند؟ با اطلاع از کاربرد هریک از ظروف …
  • 6 آنالیز حرارتی معروف (انواع و روش ها)

   6 آنالیز حرارتی معروف (انواع و روش ها)

   آنالیز گرمایی (Thermal analysis) به روش­ هایی گفته می­شود که مشخصات یا تغییرات مشخصات مواد در اثر حرارت را اندازه ­گیری می‌کنند. آنالیز گرمایی واکنش‌های مواد در مقابل جریان انرژی حرارتی در داخل یا خارج مواد جامد را بررسی می­کند. …
  • تاثیر کیفیت ظروف بر نتایج آزمایش، تشخیص ظروف با کیفیت

   تاثیر کیفیت ظروف بر نتایج آزمایش، تشخیص ظروف با کیفیت

   در این مقاله به معرفی جنس و برندهای ظروف آزمایشگاهی خواهیم پرداخت و اطلاعاتی در این حوزه در اختیارتان قرار میدهیم. ظروف آزمایشگاهی معمولا در دو دسته پلاستیکی و شیشه ای هستند که ظروف شیشه ای استفاده بیشتری دارند. شفافیت، …
  • شرایط نگهداری مواد شیمیایی در انبار

   شرایط نگهداری مواد شیمیایی در انبار

   مواد شیمیایی می توانند خطرات مختلفی برای انسان و محیط زیست داشته باشند. به همین دلیل است که باید به نگهداری و انبار کردن آنها توجه ویژه ای شود.  هرکدام از مواد شیمیایی دارای ویژگی ها و خطرات مختلفی هستند …
  • دماسنج جیوه ای و انواع آن

   دماسنج جیوه ای و انواع آن

   دماسنج جیوه ای یکی از انواع دماسنج های پرکاربرد است. شاید بتوان گفت پرکابردترین دماسنجیست که در حال حاضر در دنیا استفاده میشود. در مقاله پیش رو به معرفی این دماسنج، روش کار، انواع و آموزش کار با آن خواهیم …

  همه مقالات

برخی از مشتریان تمادکالا