فناوری جدید تشخیص سرطان (خبر) هیچ امتیازی ثبت نشده است.

پژوهشگران روشی برای تشخیص سرطان با استفاده از نانولوله کربنی با تعداد زیادی از نشانگر‌های زیستی که نشان‌دهنده‌ ی شروع سرطان هستند ابداع کرده‌اند. میکرو RNA نوکلئو اسیدی مانند DNA است که در گیاهان و جانوران موجود است. از میان تعداد زیادی از عوامل شناخته‌ شده، یک مجموعه در بدن انسان در زمان ابتلا به … ادامه خواندن فناوری جدید تشخیص سرطان (خبر)