انواع گرید مواد شیمیایی(بخش دوم)

 

در این مقاله به بررسی برخی از دیگر گرید های موجود میپردازیم که بسته به نوع ماده و مصرف آن جدا شده اند. برای دیدن گرید بندی های اصلی و معروفتر که برای مواد تعریف می شوند، میتوانید مقاله “انواع گرید مواد شیمیایی(بخش اول)” را مطالعه فرمایید.

گرید مواد شیمیایی

گرید های عمومی مواد شیمیایی

 

گرید معرف A.C.S (A.C.S reagent):

گروهی از مواد شیمیایی آزمایشگاهی با کیفیت بالا برای کاربرد های آزمایشگاهی
عبارت A.C.S به معنای ماده ی شیمیایی است که با ویژگی های وضع شده توسط جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا هماهنگی دارد. یک گواهینامه ای تحلیلی به دنبال درخواست داده می شود .

گرید GR(Guaranteed Reagent)(معرف تضمین شده):

مناسب برای استفاده در شیمی تجزیه

گرید AR:

مناسب برای استفاده ی کلی و درون آزمایشگاه
AR(ACS) همان گرید AR است که پیش نیاز های جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا را دارد.

گرید استاندارد اولیه (Primary standard):

گرید تحلیلی با خلوص بسیار بالا که به صورت ویژه ای برای استاندارد سازی محلول های حجم سنجی و آماده سازی استاندارد های مرجع ساخته می شود .

گرید معرف (Reagent):

بالاترین میزان کیفیتی که این ماده ی شیمیایی از نظر تجاری می تواند داشته باشد . جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا به صورت رسمی برای این ماده ویژگی هایی وضع نکرده است .

گرید OR (Organic reagent:

معرف های آلی که برای کاربرد های تحقیقاتی مناسب هستند.

گرید خالص شده (Purified):

به دسته ای از مواد شیمیایی با کیفیت خوب اطلاق می شود که تحت عنوان استاندارد های رسمی مطرح نمی شوند. این گرید معمولا به مواد شیمیایی آلی محدود می شود .

گرید عملی (Practical grade):

به دسته ای از مواد شیمیایی با کیفیت خوب اطلاق می شود که تحت عنوان استاندارد های رسمی مطرح نیستند. مناسب برای استفاده در برای کاربرد های عمومی . مواد شیمیایی آلی با گرید عملی.
ممکن است حاوی مقادیر اندکی از ایزومر های حد واسط باشند .

گرید آزمایشگاهی(Lab grade):

گروهی از محلول های مناسب برای روش های هیستولوژی و کاربرد های عمومی آزمایشگاهی

گرید USP (US Pharmacopeia):

مواد شیمیایی ساخته شده تحت فرآیند های مناسب آزمایشگاهی که با پیش نیاز های سازمان دارویی آمریکا هماهنگی دارد .

گرید  USP / GenAR:

طیفی از مواد شیمیایی ساخته شده تحت CGMP ، دارای پیش نیاز های USP 23 1995 مطابق با سازمان دارویی اروپا و سازمان دارویی بریتانیا

گرید NF (National Formulary):

مواد شیمیایی که با پیش نیاز های کتاب فرمول ملی آمریکا همخوانی دارند .

گرید  FCC:

موادی که با پیش نیاز های قوانین “کدکس” مربوط به مواد شیمیایی غذایی مطابقت دارند .

گرید  CP(Chemically pure):

محصولات دارای میزان خلوصی که برای استفاده در کاربرد های عمومی مناسب هستند.

گرید فنی (Technical grade):

گریدی که برای کاربرد های عمومی صنعتی مناسب است .

 

گرید اسیدهای آزمایشگاهی

 

گرید  OmniTrace:

خلوص بالاتر از گرید معرف ، مناسب برای آنالیز فلز های کمیاب
اسید هایی که برای بررسی حداقل 33 فلز متفاوت استفاده می شوند .

گرید  Tracemetal:

اسیدهایی که برای دستیابی به آلودگی های فلزی بسیار کم(در حدود ppb) ساخته شده اند. برای آماده سازی نمونه های ICP استفاده می شود.

گرید  Tracemetal Plus:

برای آنالیز فلزات بسیار کم یاب استفاده می شود. برای دستیابی به مقدار بسیار کم آلاینده فلزی(در حدود ppt) اسید ها با دو بار تقطیر تولید شده اند.

گرید  Suprapur:

اسید با خلوص بالا که توسط شرکت E. Merck. ساخته می شود . برای روش های صنعتی حساس مناسب است . برای فلزات کمیابی که در محدوده ی اندک  قرار دارند، استفاده می شود. این گرید برای اسید ها و نمک ها به کار گرفته می شود.

گرید  AR Select:

گروهی از اسید هایی که به صورت ویژه ای برای تحلیل فلزات کمیاب توسعه داده می شوند.

گرید  AR Select Plus:

خالص ترین گرید اسید های Mallinckrodt ، اسید های AR Select Plus با استفاده از روش نقطه ی زیر جوش ساخته می شوند و در بطری های فلورو پلیمر برای حفظ خلوص ، بسته بندی می شوند.

گرید محیطی (Environmental Grade):

اسید هایی با خلوص بالا که از طریق تک فرآیند تقطیر زیر نقطه ی جوش خالص می شوند .

گرید محیطی پلاس(Environmental Grade Plus):

اسید هایی که توسط تقطیر اسید های گرید محیطی برای دومین بار تولید می شوند . این محصول اسید دو بار تقطیر شده زیر نقطه ی جوش جوش با بالاترین میزان خلوص موجود است .

 

گریدهای کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی

 

حلال های گرید Omnisolv HPLC:

معرف های تست شده برای سازگاری در HPLH(High Performance Liquid hromatography)
دارای پیش نیاز های ACS برای استفاده در HPLC و طیف سنجی فرابنفش

گرید HPLC/Spectro:

برای پیشنیاز های استاندارد در HPLC و روش های طیف سنجی

گرید  ChromAR:

حلال های مورد تایید ACS، برای کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی فرابنفش

گرید  SpectrAR:

دسته ای از حلال های ساخته شده برای کاربردهای طیف سنجی فرابنفش

 

حلال هایی با کاربرد چندگانه 

 

حلال های گرید  OmniSolv:

برند EMD برای حلال های با خلوص بالا، تولید شده با استفاده از جدیدترین تجهیزات خالص سازی، تست شده برای بررسی مناسب بودن در زمینه های طیف سنجی ، آنالیز رسوب ، کروماتوگرافی گازی و مایع (در کاتالوگ محصول درج می شوند)

گرید  Absolv:

به طور خاص برای داشتن خلوص بالاتر از حد پیش نیاز ها برای HPLC, TLC, GC و آنالیز رسوب آفت کش تقطیر شده است.

گرید  UltimAR:

حلال هایی که با مشخصات وضع شده توسط ACS هماهنگی دارند و عملکرد پایداری برای کروماتوگرافی مایع ، تغلیظ / استخراج ، طیف سنجی UV و کاربرد های عمومی دارند.

گرید  Accusolv:

تقطیر شده در حلال های شیشه برای کروماتوگرافی مایع و گاز ، آنالیز رسوب و طیف سنجی

 

گرید های رسوب و آفت کش

 

حلال های با گرید HR-GC OmniSolv:

برند EMD برای حلال هایی با بالاترین میزان خلوص موجود
تست شده برای استفاده در زمینه های کروماتوگرافی گازی

گرید نانو(Nano grade):

حلال هایی که با ویژگی های وضع شده توسط ACS برای اعمال تغلیظ / استخراج مواد آلی که از روش های کشف FID و ECD استفاده می کنند ، مطابقت دارد.

حلال های گرید رسوب(Residue Grade):

حلال های تست شده برای استفاده در آنالیز رسوب آفت کش .

 

حلال های استاندارد

 

گرید محلول های استاندارد شده ( Standardized Solution):

محلول های آماده شده برای مواد خام که بر اساس استاندارد های ACS هستند. زمانی که خبری از ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS نیست ، مواد شیمیایی با بالاترین میزان خلوص موجود استفاده می شوند. تمامی محلول های آبی با استفاده از آب یون زدایی شده با خلوص بالا آماده می شوند که با پیش نیاز های برای آب گرید 1 Reagent نوع ASTM هماهنگی دارند . این محلول ها به شکل مستقیم مطابق با استاندارد های NIST یا مواد گرید استاندارد اولیه ای که موجود هستند ، استاندارد می شوند ( مخصوص محلول های تولید شده با گرید معرف ).

گرید  StandARd:

محلول های آماده شده از جمله تیترانت ها و استاندارد های جذب اتمی
این محلول ها برای استفاده در روش های ACS, USP و NF و کاربرد های عمومی آزمایشگاهی مناسب هستند.

گرید  Acculute:

محلول های استاندارد حجم سنجی که در آمپول های کوچک یا بطری های مهر و موم شده قرار داده می شوند.

 

کاربرد های بیوتکنولوژی

 

گرید  OmniSolv Biosynthesis:

برند EMD برای حلال های بیوتکنولوژی با خلوص بالا
تست شده برای استفاده در سنتز زیست مولکولی ، توالی بندی و جدا سازی های کروماتوگرافی تحت شرایط گرادیان و ایزوکراتیک
حلال هایی فاقد آمین ، خلوص بیشتر از 99.99 درصد ، محتوی آب کم و اسیدیته پایین

گرید  GenAR:

طیفی از معرف ها که به شکل خاص برای استفاده در بیو تکنولوژی و تحقیقات ژنتیک توسعه یافته اند.

گرید  Accugen:

معرف های با خلوص بالا که برای بیوتکنولوژی و زیست شناسی مولکولی تقطیر یا ریکریستالیزه(Recrystallized) شده اند.

گرید  BIO:

حلال های که برای کاربردهای بیوتکنولوژی، خالص سازی و آنالیز شده اند.

گرید  Anhydrosolv:

حلال هایی که به طور ویژه برای دستیابی به مقادیر آب کمتر از 50 ppm خشک می شوند . این حلال های با خلوص بالا در بطری مهر و موم شده از دوطرف بسته بندی می شوند.

گرید  DriSolv:

حلال های خشک شده برای سنتز های آلی(Organic)

 

گرید های متفرقه یا  Miscellaneous

 

گرید  ScintillAR:

مواد شیمیایی که به طور ویژه برای چشمک سنجی(scintillometry) هستند.

گرید  SilicAR:

محصولات سیلیکا ژل با مشخصات شیمیایی و فیزیکی که برای کروماتوگرافی لایه نازک و ستونی بهینه شده اند.

گرید  Accutint:

کاغذ تست pH

 

همچنین پیشنهاد می شود مقاله “انواع گرید مواد شیمیایی(بخش اول)” را نیز مطالعه فرمایید.

به محتوای این صفحه امتیاز بدهید


۵ از ۵
برچسب ها :

مقاله های تمادکالا

دلیل تغییر خواص و ویژگی ها در ابعاد نانو چیست دو عامل اصلی باعث شده است که نانومواد رفتاری متفاوت از ماکرومواد و میکرومواد از خود بروز دهند: اثرات سطح و اثرات کوانتومی (بروز رفتار ناپیوستگی به دلیل اثرات محدودیت کوانتومی در مواد با الکترون­های غیر مستقر). فروش نانو مواد اثرات سطحی یک کره را […]

مولاژ چیست؟ مولاژ به معنای قالب کلمه ای فرانسوی است که امروزه برای آموزش آناتومی بدن انسان به دانش آموزان و دانشجویان به کار می رود. مولاژها در ابعاد و جنس های گوناگون ساخته شده و اندام های مختلف انسان ها، گیاهان و حیوانات قابل مشاهده است. علاوه بر این، مولاژهایی خاص تحت عنوان مولاژ […]

یکی از مشکلات امروزه افراد، وجود استانداردهای مختلف در سراسر جهان و در نتیجه آن وحود واحدهای مختلف است. این موضوع باعث شده تا تبدیل کردن واحدها به همدیگر یکی از معضلات امروزه افراد شود. در مقاله پیش رو قصد داریم ابزاری آنلاین برای تبدیل واحدهای مختلف به یکدیگر را معرفی کنیم. تبدیل واحد آنلاین […]

یکی از ابزار های مورد استفاده در آزمایشگاه های بیولوژی و میکروبیولوژی جهت کشت و رشد دادن نمونه هایی مانند بافت و میکروارگانیسم ها دستگاه انکوباتور(incubator) است. انکوباتور با کنترل کردن میزان رطوبت، دما، فشار هوا، میزان دی اکسید کربن و  میزان اکسیژن شرایط مورد نیاز برای زنده ماندن و رشد میکروارگانیسم ها فراهم می […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برخی از مشتریان تمادکالا